Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

MER Buitengebied

dinsdag 27 september 2016 11:16 In februari 2016 werd een besluit genomen over de wijze waarop het bestemmingsplan buitengebied, met daarbinnen de Vinkeveense plassen, tot stand gaat komen. Er is toen een amendement aangenomen waardoor het college wordt opgedragen ook een Milieu-effect-rapportage (MER) op te laten stellen als input voor het bestemmingsplan. In de raad van 22 september legde het college een voorstel voor hoe die MER tot stand zou moeten komen. lees verder
Labels

Toekomst Preventieve Logopedie

dinsdag 27 september 2016 11:15 Op 5 november 2015 werd bij de behandeling van de begroting 2016 door CDA en D66 een amendement in gediend om de geoogde bezuiniging op de zogenaamde preventieve logopedie niet door te voeren en mee te nemen in de lopende takendiscussie. Het college komt nu met een reactie op dat amendement door een voorstel waarin ze enerzijds die bovenwettelijke taak, vanuit preventie-oogpunt, door wil zetten. Maar tevens de logopedie wel wil uitbesteden. De ChristenUnie-SGP denkt daar het volgende van. lees verder
Labels

Gezondheidscentrum Vinkeveen / Renovatie Jozefschool

dinsdag 27 september 2016 11:15 De huisartsen in Vinkeveen zoeken al lange tijd naar een geschikte locatie om gezamenlijk een gezondheidscentrum te huisvesten. Tegelijkertijd heeft de Jozefschool in Vinkeveen te maken met veel leegstand (ongeveer de helft van de lokalen). Het vorige college was al in overleg met partijen of hier niet een gezamenlijke oplossing gevonden kon worden (lokalen slopen en daar een gezondheidscentrum vestigen). Het nieuwe college kwam nu met een concreet voorstel. De ChristenUnie-SGP heeft stevige kritiek op dit voorstel wat fractievoorzitter Wim Stam zo verwoordde. lees verder
Labels

Aanpassing Jeugdverordening

dinsdag 27 september 2016 11:10 Sinds 1-1-2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Eind 2014 is daarom het jeugdbeleid en een Jeugdverordening vastgesteld. Het college heeft kort voor de zomer een aangepaste verordening met bijbehorende uitvoeringsregels voorgelegd. Dat is toen niet behandeld en doorgeschoven. De ChristenUnie-SGP heeft daarbij de wethouder het advies gegeven in de zomermaanden toch nog overleg te plegen met de belangenorganisatie “Utrecht-West Ouderplatform”. Dat bleek een goede zet. Onze fractie heeft voorafgaand aan de behandeling ook intensief contact gehad met deze organisatie over deze aangepaste verordening. In de raad van 22 september hebben we de volgende bijdrage geleverd. lees verder
Labels