Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

ChristenUnie-SGP wil vooralsnog niet van PAUW af

logo_pauwzaterdag 12 november 2016 09:53 Vorige week werden de fracties geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het bestuur van de PAUW bedrijven om deze gemeenschappelijke regeling per 2019 te beëindigen. In de commissie van maandag 7 november kwam dit voorstel uitgebreid aan de orde. Vooralsnog is de ChristenUnie-SGP-fractie nog lang niet overtuigd, dat dit de beste oplossing is met het oog op de uitvoering van de participatiewet. lees verder
Labels

Behandeling Begroting 2017

dinsdag 01 november 2016 15:34 Op donderdag 27 oktober werd de begroting voor 2017 behandeld. De ChristenUnie-SGP fractie is die raad ingegaan met één amendement en vijf moties. Hieronder vind u de bijdrage van onze fractie in eerste termijn en een kort verslag van de uitkomsten van de begrotingsraad. lees verder
Labels

ChristenUnie-SGP eerdere OZB-verhoging weer terugdraaien

donderdag 27 oktober 2016 17:39 Tijdens de begrotingsraad op donderdag 27 oktober wordt onder andere ook besloten over de OZB-tarieven. Gezien de positieve begroting en de uitnodiging van de wethouder om met voorstellen te komen ten aanzien van de bestemming van het overschot, zal de ChristenUnie-SGP voorstellen om bij de OZB voor 2017 geen inflatiecorrectie toe te passen. lees verder
Labels

MER Buitengebied

dinsdag 27 september 2016 11:16 In februari 2016 werd een besluit genomen over de wijze waarop het bestemmingsplan buitengebied, met daarbinnen de Vinkeveense plassen, tot stand gaat komen. Er is toen een amendement aangenomen waardoor het college wordt opgedragen ook een Milieu-effect-rapportage (MER) op te laten stellen als input voor het bestemmingsplan. In de raad van 22 september legde het college een voorstel voor hoe die MER tot stand zou moeten komen. lees verder
Labels