Bodemsanering

maandag 30 september 2019 14:14

Eerder deze maand is in de Tweede Kamer gesproken over bodemverontreiniging, waarin ook een brief van De Ronde Venen over lood in onze bodem is behandeld. Naar aanleiding daarvan hebben onze fracties in de Tweede Kamer de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vragen gesteld. Zie de link onderaan deze pagina.

Sinds eind vorig jaar wordt de raad met regelmaat bijgepraat over de aanwezigheid van lood in onze bodem. Dit is in een ver verleden ontstaan door het opbrengen van huisvuil uit Amsterdam in onze polders (zogenaamde Toemaakdek). Deze discussie is ontstaan door de combinatie van twee factoren. Enerzijds een rapport van het RIVM uit 2015 over de mogelijk schadelijke invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen bij een te hoog loodgehalte in de bodem en anderzijds het feit dat na 2021, bij de invoering van de Omgevingswet, de bodemsaneringsplicht van de provincie overgaat op de gemeente.

Met name dat laatste houdt een groot risico voor de gemeente in. Een bodemsanering is een zeer kostbare zaak, wat in de vele miljoenen kan lopen. De gemeente wil dat provincie en rijk ook na 2021 (financieel) mede aansprakelijk blijven voor een dergelijke - eventuele - sanering omdat zij in het verleden daar niets mee gedaan hebben. Ook niet na het RIVM rapport uit 2015. Inmiddels is een eerste verkennend onderzoek door een adviesbureau, in opdracht van de gemeente, gedaan en daar komen naar ons oordeel niet gelijk schrikbarende of verontrustende feiten uit naar voren. De aangetroffen waarden op de getoetste plekken blijken aanzienlijk lager te zijn dat vooraf werd verondersteld. Maar er volgt nog vervolgonderzoek.

Wel heeft het college, naar aanleiding van een motie van RVB, unaniem aangenomen in de raad van 21 februari jl, zowel provincie als rijk een brief geschreven over die aansprakelijkheid. Die brief werd behandeld in de Tweede Kamercommissie van 12 september jl.

Naar aanleiding van de mededeling van de wethouder hierover, hebben wij zowel de ChristenUnie- als de SGP-fractie in de Tweede Kamer hierover benaderd. In goed overleg en samenspraak tussen die fractie, onze lokale fractie, de wethouder en betrokken ambtenaar zijn de betreffende vragen aan de staatsecretaris geformuleerd.

We wachten nu de beantwoording van de staatsecretaris af.

https://www.ad.nl/woerden/tweede-kamerfracties-willen-haast-met-sanering-vervuilde-grond-de-ronde-venen~a73a2089/

« Terug

Reacties op 'Bodemsanering'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

december

november

oktober

september

juli

mei

april

maart

februari

januari