Kandidatenlijst 2022-2026
1

Wim_Stam

Wim Stam

“We moeten naar een luisterende en meedenkende overheid. Een overheid voor u en mij. Inwoners zijn er niet voor de gemeente, maar de gemeente is er voor de inwoners, daar ga ik me voor inzetten.”2

Ton_van_Sligtenhorst

Ton van Sligtenhorst

“We hebben een groot tekort aan betaalbare woningen. Wij blijven ons, net als de afgelopen vier jaar, inzetten om dit met creatieve oplossingen te bestrijden. Tijdelijke woningen is een van die oplossingen. Ik maak me er sterk voor.”3

Floris_Kater

Floris Kater

“Het is verontrustend hoeveel jongeren aankloppen bij jeugdzorg. Wij zijn ervan overtuigd dat we hier als gemeente meer aan kunnen doen. Om leed voor kwetsbare jongeren en hun ouders te voorkomen. Omzien naar jeugd en gezin is een thema dat mij raakt.”4

Martien_Simons

Martien Simons

“De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte voor innovatie en initiatief in bouwen. Maar dan moet de inbreng van de omgeving en omwonenden wel goed geregeld zijn. Ik vind het belangrijk dat u de gelegenheid krijgt om actief mee te denken.”5

Jeffrey_Timmer

Jeffrey Timmer

“Verkeersveiligheid vinden we belangrijk, zeker voor de kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Bij de (her)inrichting van wegen gaan we daar extra op letten. Geef fietser en voetganger ruim baan.”6

Kees_Leeflang

Kees Leeflang

“Ook de afgelopen jaren bleek het gemeentelijke huishoudboekje kwetsbaar. Wij zijn voor verantwoorde uitgaven en dat betekent dat we soms iets niet kunnen doen wat we wel graag willen. Ik voel er niets voor om onze kinderen op te zadelen met kosten die we niet hadden moeten maken.”7

HenkJan_Kroese

Henk Jan Kroese

“De energietransitie is een grote uitdaging. Vanuit de gemeente is daarom goede voorlichting, advisering en financiële ondersteuning nodig. Ik geloof in zonnepanelen, isolatie en warmtepompen,
maar ze moeten wel betaalbaar zijn.”

Overige kandidaten

8 Chris van Sligtenhorst 14 Dirk van der Vliet
9 Simon Langelaar 15 Agaath Visser
10 Paul Oudshoorn 16 Arie Vossestein
11 Johan Meijer 17 Saskia van den Bor
12 Kees Vossestein 18 Krijno Verbruggen
13 Jan Gooijer 19 Hendrik Palm