Het bestuur

Bestuur ChristenUnie De Ronde Venen

 

Samenstelling

Voorzitter

Harmen Hoogenhout

harhoog@hetnet.nl

Secretaris

Martijn Vennik jmvennik@hotmail.com

Penningmeester

Henk Jan Kroese

henkjan@kroesebv.nl

Promotor

Krijno Verbruggen

krijno@ponz.nl

Algemeen adjunct

Jan Nagel

j.nagel@solcon.nl

Secretariaat 

Dhr. M. Vennik
Hertogenstraat 17
3641JA  Mijdrecht
jmvennik@hotmail.com