Het bestuur

Bestuur ChristenUnie De Ronde Venen

 

Samenstelling

Voorzitter

vacature

Secretaris

Henk Jan Kroese henkjan@kroesebv.nl

Penningmeester

Henk Jan Kroese

henkjan@kroesebv.nl

Promotor

Krijno Verbruggen

krijno@ponz.nl

Algemeen adjunct

Secretariaat 

Dhr. Henk Jan Kroese
Herenweg 19B
3645 DE Vinkeveen