Het bestuur

Bestuur ChristenUnie De Ronde Venen

 

Samenstelling

Voorzitter

Henk Jan Kroese

henkjan@kroesebv.nl

Secretaris

Hendrik Palm h.palm@solcon.nl

Penningmeester

Krijno Verbruggen

krijno@ponz.nl

Promotor

vacature

Algemeen adjunct

Johan Meijer

jmeijertimmerwerken@outlook.com

Secretariaat 

Hendrik Palm
Wethouder van Trichtlaan 64
3648 VJ  Wilnis