Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

Uitstel zoekgebieden zon en wind

solar-battery-3297264_1280.jpgdinsdag 02 februari 2021 17:00 Ronde Venen Belang diende in de raad van 28 januari een motie in waarin ze voorstelt het besluit over de zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens uit te stellen tot na de zomer. Met enig aarzeling heeft de ChristenUnie-SGP deze motie gesteund. lees verder
Labels

Uitkomsten onderzoek Veenweidebad

veenweidebad.jfifdinsdag 02 februari 2021 16:57 In 2010 werd het nieuwe Veenweidebad in gebruik genomen. Door de jaren heen is er vanuit de raad regelmatig vragen gesteld onder andere over de wijze van exploiteren en over de noodzakelijke eigendoms-splitsing tussen zwembad en sportgedeelte. Een motie in 2018 leidde tot een onderzoek onder begeleiding van een raads-klankbordgroep door Berenschot. In de raad van 28 januari werd dit eindrapport besproken. lees verder
Labels

Verordening elektronische bekendmaking

dinsdag 15 december 2020 13:18 Door een wetswijziging moet de gemeente alle bekendmakingen (bv over vergunningsaanvragen) ook digitaal publiceren, naast de publicatie in een lokale krant. Het college stelde nu voor om die papieren publicatie dan ook gelijk maar af te schaffen. De ChristenUnie-SGP is daar zeer op tegen en wel om de volgende redenen. lees verder
Labels

Verordeningen belastingen en heffingen

dinsdag 15 december 2020 13:17 Jaarlijks moeten de verordeningen over de gemeentelijke belastingen en heffingen worden vastgesteld. Dit jaar waren er geen inhoudelijke wijzigingen (muv de verwerking van een aangenomen motie over de watertoeristenbelasting) maar ging het vooral over de tarieven en dan met name de toeristenbelasting. lees verder
Labels