Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

Veiling Legakkers

maandag 27 maart 2017 09:14 Een paar weken geleden is de veiling van 44 legakkers op de vinkeveense plassen aangekondigd. Niet iedere fractie is daar blij mee en dus werd door D66 een interpellatie hierover aangevraagd. Een interpellatie is een middel om een urgent onderwerp in de raad te bespreken zonder dat er een concreet raadsvoorstel is. lees verder
Labels

Dag van de Zorgvrager 3

zaterdag 25 maart 2017 09:11 In 2014 werd op initiatief van de ChristenUnie-SGP door de gemeenteraad voor het eerst een “Dag van de Zorgvrager” georganiseerd. Doel was om zicht te krijgen op de vragen en zorgen van inwoners met het ook op de nieuwe sociaal domeintaken die de gemeente per 1 januari 2015 op zich zou nemen. In het najaar 2015 hebben we die dag herhaald om te peilen hoe de overgang verlopen is. Nu was het tijd om opnieuw te polsen hoe de uitvoering van de zorgtaken verloopt. lees verder
Labels

Maatschappelijke Agenda

vrijdag 24 maart 2017 17:58 Na de zogenaamde transitie (overdracht van taken naar de gemeente per 1-1-2015) volgt nu de transformatie (door anders te gaan werken, kosten besparen en de dienstverlening verbeteren). In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente onder andere door verschillende overlegronden met maatschappelijke organisaties een zgn maatschappelijke agenda (transformatie-agenda) ontwikkeld, die op 23 maart voor goedkeuring aan de raad werd voorgelegd. De ChristenUnie-SGP vindt daar het volgende van. lees verder
Labels

Vergunning, Toezicht en Handhaving-taken

vrijdag 24 maart 2017 17:57 Al een aantal jaren wordt gesproken over de toekomst van de zogenaamde VTH-taken. Door gewijzigde wetgeving, is de uitvoering complexer geworden en worden er veel strengere eisen aan de uitvoering gesteld. Onder andere het aantal behandelde zaken (zgn “vlieguren”) wordt voor kleine gemeentes een lastig te vervullen eis. Het college heeft uitgezocht wat de mogelijkheden zijn: 1 zelf blijven doen, 2 in een netwerkconstructie met omliggende gemeenten, 3 deels overdragen aan de ODRU (OmgevingsDienst Regio Utrecht) of 4 geheel overdragen aan de ODRU. Het college stelt scenario 3 voor. De fractie ChristenUnie-SGP had toch nog wel wat kritische vragen, die Wim Stam (fractievoorzitter) als volgt naar voren bracht. lees verder
Labels