Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

KADERNOTA 2023

dinsdag 07 juni 2022 08:54 In de raad van 1 juni behandelden we de Kadernota voor 2023. De Kadernota is een beleidsstuk waarin uitgangspunten worden vastgelegd om de begroting voor volgend jaar in te richten. Het “oude” college had echter een zogenaamde beleidsarme kadernota afgeleverd; alleen de onvermijdelijke ontwikkelingen werden er in aangegeven, nieuw beleid moest dan uit het coalitieakkoord komen. De behandeling van zo’n meestal belangrijk stuk, verliest dan natuurlijk fors in waarde. In onze inbreng in de raad hebben we een poging gedaan daar nog wat aan te doen. lees verder
Labels

COALITIEAKKOORD

dinsdag 07 juni 2022 08:54 Op 25 mei presenteerde de nieuwe coalitie van RVB, VVD en D66 hun coalitieakkoord. Vervolgens werd dit akkoord behandeld tijdens de raadsvergadering van 2 juni, waarin ook de nieuwe wethouders (Maarten vd Greft en Huib Zevenhuizen voor RVB, Anja Vijselaar voor de VVD en Cees van Uden voor D66) werden beëdigd. Ondertussen hadden wij een analyse gemaakt van het coalitieakkoord, afgezet tegen ons eigen verkiezingsprogramma en de inbreng bij de coalitiepartners waarom zij gevraagd hadden. Wim Stam heeft dat als volgt verwoord. lees verder
Labels

ChristenUnie-SGP stelt voor de OZB en andere tarieven in 2023 niet te verhogen

vrijdag 27 mei 2022 13:03 De Christen Unie-SGP zal bij de behandeling van de kadernota 2023 een voorstel doen om bij het opmaken van de begroting voor volgend jaar de tarieven voor de Onroerend Zaak Belasting en de tarieven voor leges niet te verhogen. Daarmee helpen we de inwoners in de strijd tegen de stijgende inflatie en er is wat ons betreft ook financiële ruimte voor. lees verder
Labels

Een nieuwe raad van start

Wim_Floris_Ton_779_345.jpgvrijdag 01 april 2022 09:56 Woensdag 30 maart werden in ons land de nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd. Zo ook in De Ronde Venen. Van de 27 raadsleden waren er maar liefst 14 nieuw. Voor de ChristenUnie-SGP werd Wim Stam opnieuw (vierde periode) beëdigd als raadslid. lees verder
Labels