Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

Driestar-lijn ook onder de aandacht bij Tweede Kamer

tweede-kamer-1000x600maandag 16 juli 2018 09:09 Eind mei werd bekend dat Syntus en de Provincie Utrecht het voornemen hebben om de scholierenlijnen 646 en 647 naar de Driestar in Gouda drastisch in te korten. Een besluit met grote gevolgen voor de ca 150 kinderen en hun ouders, voor een groot deel uit onze gemeente. lees verder
Labels

Nog geen uitzicht op de oplossing voor Driestar-buslijn

foto-bus2woensdag 11 juli 2018 09:37 Eind mei werd bekend, dat Syntus en de Provincie Utrecht een eind willen maken aan de directe busverbinding tussen De Ronde Venen en de Driestar in Gouda. Een busverbinding waar dagelijks ca 120-150 leerlingen uit onze gemeente en buurgemeenten als Stichtse Vecht, Woerden en Nieuwkoop gebruik van maken. lees verder
Labels

Parapluplannen bestemmingsplannen en beheersverordeningen inzake parkeren

foto_P_bordmaandag 02 juli 2018 09:31 Begin juni kreeg de raad een soort “reparatie-voorstel” voorgelegd omdat per 1 juli de bouwverordening niet meer van kracht is en er daarmee een lek zou ontstaan rondom het beoordelen van parkeervoorzieningen bij aanvragen voor een bouwvergunning. Dat dit niet zo eenvoudig was als in eerste instantie voorgesteld, bleek wel uit de vele onduidelijkheden tijdens de commissiebehandeling en de raadsbehandeling op 28 juni. Vooral het amendement van VVD, D66 en PvdA/GroenLinks (4 pagina’s A4 notabene) is daar een mooie indicatie van. Daarom hebben wij ons vooral kritisch opgesteld over de gang van zaken. lees verder
Labels

Onderzoek handhaving Plassengebied

foto_legakkersmaandag 02 juli 2018 09:25 Al jaren zijn we in onze gemeente bezig met het probleem van het behoud van de legakkers in de Vinkeveense Plassen. In 2014 is een toekomstvisie vastgesteld, waarin onder andere ook ruimte voor (beperkte) bebouwing mogelijk moet zijn. Maar daarvoor is een nieuwe bestemmingsplan nodig, wat nog niet is afgerond (onder andere door de complexiteit met betrekking tot de milieu-effecten). Ondertussen gaat illegale bebouwing onverminderd door waar onvoldoende tegen wordt opgetreden. De rekenkamercommissie heeft eens uitgezocht hoe dat komt en wat er met betrekking tot handhaving de afgelopen jaren mis is gegaan. Dit rapport werd donderdag 28 juni behandeld en was voor ons aanleiding om een stevig amendement in te dienen. lees verder
Labels