Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

ChristenUnie-SGP vraagt zich af of het nog wat wordt met die duurzame energie in De Ronde Venen?

ZonEnWind11072021.jpgmaandag 12 juli 2021 14:11 Nu de “stofwolken” van een intensief debat over de zoekgebieden voor zon en wind aan het neerdalen zijn, heeft de ChristenUnie-SGP nagedacht wat nu de uitkomsten hiervan zijn. En dat leidt wat ons betreft tot de vraag of we onze doelstelling voor duurzame elektriciteit in deze gemeente nog wel gaan halen? lees verder
Labels

Voorbijlocatie

woensdag 07 juli 2021 13:24 In de raad van 30 juni moest ook een definitief oordeel geveld worden over de toekomst van de zogenaamde Voorbijlocatie (terrein bij het voormalige kantoor van Voorbij aan de Herenweg in Wilnis). De ChristenUnie-SGP is tevreden met de opzet die nu voorligt in combinatie met een tweetal amendementen die we hebben gesteund. lees verder
Labels

Programmarekening 2020 & 1e Bestuursrapportage 2021

woensdag 07 juli 2021 09:36 Elk jaar presenteert het college de jaarrekening over het afgelopen jaar. We wisten al, via tussentijdse rapportages, dat 2020 een jaar met forse verliezen was. Dus hebben we hier het volgende over ingebracht. lees verder
Labels

Integraal ruimtelijk perspectief

woensdag 07 juli 2021 09:35 Onze gemeente is al een aantal jaren actief in U10 respectievelijk U16 verband. Een samenwerking tussen 16 gemeentes in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Dit verband ontwikkeld in sneltreinvaart allemaal regionale plannen. Over de jongste telg daarvan (het IRP) werd nu een concept zienswijze aan de raad voorgelegd. We hebben daar het volgende over gezegd. lees verder
Labels