Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

Motie Onderzoek Verruimen Parkeerduur

donderdag 02 februari 2017 09:42 De VVD diende bij aanvang van de raad een motie in voor behandeling over de parkeerduur in Abcoude. Doel van de motie was om het college op te dragen te onderzoeken of die parkeerduur niet verruimd kon worden. lees verder
Labels

Keuze rechtsopvolging recreatieschap

donderdag 02 februari 2017 09:41 Doordat Amsterdam haar deelname aan het Recreatieschap Vinkeveense Plassen heeft opgezegd, blijft alleen De Ronde Venen nog over. Daarmee is er dus geen gemeenschappelijke regeling meer. Verder heeft de provincie aangegeven geen financiële bijdrage meer te willen geven als we niet aansluiten bij een ander recreatieschap. Na een verkenning stelt het college nu voor aan te sluiten bij Stichtse Groenlanden. lees verder
Labels

Milieueffectrapportage Plassengebied

donderdag 02 februari 2017 09:39 Voor het Vinkeveense plassengebied geldt een bestemmingsplan, dat aan vervanging toe is. In de aanloop daar naartoe is een toekomstvisie ontwikkeld. Op basis daarvan is in februari 2016 een kadernota voor een nieuw bestemmingsplan door de raad vastgesteld, maar is ook besloten om een milieu-effect-rapportage uit te laten voeren. Over de opzet van die MER werd in de raad van januari jl. een besluit genomen. lees verder
Labels

Samenwerkingsagenda Onderwijs

donderdag 02 februari 2017 09:39 Tot nog toe werd er periodiek een zogenaamde Lokale Educatieve Agenda (LEA) in overleg met de scholen opgesteld. Doel hiervan was om onderwijsachterstanden (bijvoorbeeld op gebied van taal) zo goed mogelijk op te lossen. Nu de gemeente sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor de jeugdzorg en de scholen voor het zogenaamde "passend onderwijs”, was een grondige herziening van de LEA op zijn plaats. lees verder
Labels