Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

Algemene beschouwingen - kadernota 2022

donderdag 03 juni 2021 09:10 Op 2 en 3 juni debatteerde de raad over de Kadernota 2022. De kadernota geeft richting aan de nog op te stellen begroting en is het moment voor fracties om via hun algemene beschouwingen aan te geven wat ze vind van de richting die het college kiest. Hieronder leest u de samenvatting van de inbreng van onze fractie. In de bijlage kunt u de volledige beschouwingen van de ChristenUnie-SGP teruglezen. lees verder
Labels

Motie Stedin en motie Dukaton

zaterdag 01 mei 2021 14:38 Door RVB werd een motie ingediend over de energietransitie en de rol van Stedin daarbij. Door de PvdA/GL werd een motie ingediend over verkeersmaatregelen op de Dukaton in Mijdrecht. lees verder
Labels

Kadernota Vereveningsfonds

zaterdag 01 mei 2021 14:37 In maart vorig jaar is in de raad besloten om te onderzoeken of er een vereveningsfonds zou kunnen komen om extra sociale woningbouw te realiseren. Bij kleine projecten (waar vanwege de aantallen sociale woningbouw niet reeel is) kan dan een afdracht gevraagd worden wat gebruikt kan worden om een subsidie te verstrekken op extra sociale huurwoningen bij grotere projecten. Dit vind de ChristenUnie-SGP daarvan. lees verder
Labels

Aanvullend Budget Kindcentrum Hofland

zaterdag 01 mei 2021 14:37 Via de Kadernota 2019 is een budget vrijgegeven van 5,1 miljoen euro om de bestaande scholen in Hofland te vervangen door een nieuwe school. De panden zijn in slechte staat en dringend aan vervanging toe. Daarbij wordt ook ruimte vrijgespeeld voor woningbouw. Helaas blijkt dat budget ruim onvoldoende te zijn om dit plan te realiseren, dus vroeg het college een aanvullend budget. lees verder
Labels