Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

ChristenUnie-SGP doet ultieme poging voor Centrumplan Vinkeveen

vlag-vinkeveen.jpgmaandag 12 november 2018 08:53 Al jaren is het viaduct in de N201 bij Vinkeveen een knelpunt. Dit voorjaar is besloten dat de zogenaamde Dijkvariant als oplossing niet haalbaar zou zijn. Vervolgens heeft het college afgelopen zomer geconcludeerd dat ook met het aanpassen van het viaduct de realisatie van het Centrumplan niet mogelijk is. Daarmee komt ook de uitvoering van de breed gedragen Dorpsvisie op de tocht te staan. De ChristenUnie-SGP wil zich daar nog niet bij neerleggen en komt met een alternatief. lees verder
Labels

ChristenUnie-SGP wil meer urgentie voor betaalbaar wonen

tiny-house-mini-motives.jpgmaandag 05 november 2018 08:50 Tijdens de begrotingsraad van donderdag 1 november heeft de ChristenUnie-SGP een motie ingediend om voor eind maart volgend jaar met concrete ideeën te komen voor het realiseren van slimme, snel te realiseren en goedkope huisvesting zoals Tiny Houses of een Demontabel Appartementgebouw. Helaas is die motie in de raad verworpen. lees verder
Labels

Begroting 2019

begroting.jpgmaandag 05 november 2018 08:48 Op donderdag 1 november werd de begroting voor 2019 behandeld. De ChristenUnie-SGP heeft daarbij accenten gelegd op betaalbaar wonen, fietsen, re-integratie, wateroverlast, preventie jeugdhulp, controletaak van de raad en financiële degelijkheid. Wim Stam heeft daar bij aanvang van de raad het volgende over gezegd lees verder
Labels

Fietsen is gezond

maandag 17 september 2018 09:04 De afgelopen maanden heeft de ChristenUnie-SGP ook de fiets nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Meer fietsen is goed voor de gezondheid en de verduurzaming.
Afgelopen voorjaar hebben we hier twee moties over ingediend. Eén motie om meer voorrang voor de fiets te bewerkstelligen en één motie om de mogelijkheid van een fietsbrug over de Rondweg in Mijdrecht te onderzoeken. Beide moties zijn aangenomen. lees verder
Labels