Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

Ambities genoeg, maar geld te kort

01-06-2023 13:12 01-06-2023 13:12 Op donderdag 31 maart werd de Kadernota 2024 in de gemeenteraad behandeld. Namens de ChristenUnie-SGP heeft fractievoorzitter Wim Stam de volgende algemene beschouwingen ingebracht. lees verder
Labels

Nieuw gemeentehuis

24-04-2023 11:17 24-04-2023 11:17 Na de instemming met de startnotitie in oktober vorig jaar en de instemming van de raad met de referendumvraag, lag dan nu het besluit voor met betrekking tot een definitieve locatie keuze. Het college stelde, mede op grond van de referendum uitslag, nieuwbouw op de zgn zwembadlocatie voor. Hieronder leest u de opvatting van de ChristenUnie-SGP. lees verder
Labels

Beleidsplan Zonnevelden

24-04-2023 11:16 24-04-2023 11:16 Nadat we in 2021 al uitgebreid over zon en wind hadden gesproken, legde het college vorig maand een aangepast beleidsplan aan de raad voor. Na een grondige technische en politieke ronde in de commissies, inclusief 8 insprekers, werd in de raad van 20 april over dit voorstel een besluit genomen. Daarbij werden 8 amendementen en 2 moties ingediend door verschillende fracties. Voor de ChristenUnie-SGP geldt nog steeds dat het uitsluiten van wind een gemiste kans is en dat we ongelukkig zijn met alleen mogelijkheden voor zonnevelden op goede agrarische grond. Onze inbreng en verslag van de raadsbehandeling leest u hieronder. lees verder
Labels

Handhaving op de legakkers

03-04-2023 09:30 03-04-2023 09:30 In 2018 is er een onderzoek gedaan door de Rekenkamer naar de handhaving op illegale bebouwing op de legakkers in de Vinkeveense Plassen. Dat rapport was aanleiding voor een unaniem besluit door de raad om de aanbevelingen over te nemen, waaronder het actief handhaven op basis van de stand van zaken per 2018 en de raad via een kwartaalrapportage hierover te informeren. Sinds maart krijgt de raad die rapportage niet meer en uit de beantwoording van de wethouder in de commissie van 22 maart begrepen we dat de actieve handhaving ook was gestopt. Voor ons aanleiding om per motie dit terug te draaien en weer te handelen zoals in 2018 besloten. lees verder
Labels