Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

Gedoe om de scholierenlijn naar de Driestar (Gouda)

zaterdag 02 juni 2018 13:12 Op 30 mei jl werd de ChristenUnie-SGP De Ronde Venen door meerdere ouders uit onze gemeente geïnformeerd over het voornemen van Syntus om de scholierenlijn naar Gouda vanaf 2019 niet meer in de huidige vorm uit te gaan voeren. Zij maken zich daar erg bezorgd om en hebben ons gevraagd wat wij daar nog aan zouden kunnen doen. lees verder
Labels

Mooi resultaat bij behandeling Kadernota 2019

zaterdag 02 juni 2018 13:11 Op woensdag 30 en donderdag 31 mei werd de Kadernota 2019 in onze gemeenteraad behandeld. De kadernota is het richtinggevend document voor het opstellen van de begroting later dit jaar. Met de Kadernota geeft de raad dus sturing aan het beleid voor 2019 en later. De ChristenUnie-SGP heeft 1 amendement en 5 moties ingediend. Allen zijn aangenomen, 4 zelfs unaniem. Een mooi resultaat waar we erg dankbaar voor zijn. lees verder
Labels

ChristenUnie-SGP wil onderzoek naar voetgangers en fietsbrug

fietsbrugdinsdag 29 mei 2018 09:42 Op 30 en 31 mei wordt in de gemeenteraad de Kadernota besproken. Bij die behandeling zal de ChristenUnie-SGP ook een tweetal moties indienen met het oog op de bevordering van het fietsgebruik. lees verder
Labels

Algemene beschouwingen 2018

dinsdag 29 mei 2018 09:30 Woensdag 30 en donderdag 31 mei a.s. wordt de Kadernota voor de begroting 2019 behandeld in de raad. Vooruitlopend hebben de fracties vandaag schriftelijk al hun algemene beschouwingen ingeleverd. De ChristenUnie-SGP heeft met het oog op het beleid voor 2019 het volgende ingebracht. lees verder
Labels