Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

BEGROTING 2022

donderdag 28 oktober 2021 11:26 In deze raadsvergadering werd de begroting voor 2022 behandeld. Doordat in september de melding kwam dat het Rijk opnieuw extra middelen voor de gemeentes beschikbaar stelt, wat onze gemeente jaarlijks ca 2 miljoen euro oplevert, maakt dat de discussie over de begroting een stuk makkelijker. Alleen dat investeringsfonds, dat werd nog wel een dingetje. lees verder
Labels

Vereveningsfonds Woningbouw, Brandweerkazernes, Bibliotheek en de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein

donderdag 30 september 2021 11:25 Het was een volle agenda in september. Dus kort nog iets over deze vier voorstellen. lees verder
Labels

Regionale Energie Strategie

donderdag 30 september 2021 11:24 Naar aanleiding van het klimaatakkoord en de klimaatwet heeft het Rijk met provincies en gemeentes afgesproken om in 30 regio’s een zogenaamde Regionale Energie Strategie uit te werken. In die RES moet een bepaalde hoeveelheid energie met zon en wind worden opgewekt tot een totaal volume van 35 TWh. Na een eerste ronde over de concept RES (vorig jaar) lag nu een definitieve variant voor de U16-regio voor. lees verder
Labels

Verkeersstructuur Vinkeveen

Vinkeveen_structuur092021.jpgdonderdag 30 september 2021 11:21 Al heel wat jaren wordt er gediscussieerd over hoe het nu verder moet met de verkeersstructuur in het centrum van Vinkeveen. Na een eerste consultatieronde begin dit jaar bij de raadsfracties, kwam het college nu met een voorstel waarin een A en B variant voorlag. College stelt de B-variant voor. lees verder
Labels