Nieuws

Water- en RioleringsPlan De Ronde Venen

donderdag 26 januari 2023 10:25 Eens in de 5 jaar maakt de gemeente een plan om de verschillende, veranderende waterstromen zo goed mogelijk te regelen. Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. In de commissiebehandeling hebben wij een onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van inwoners voor het grondwaterpeil aangekaart en (naast andere fracties) de wethouder bevraagd over wat de bedoeling is van de pilots zoals genoemd in het plan. In de raad ging het vooral over dat laatste, naast het voorstel van PvdA/GL over aansluiten bij de Stichting Steenbreek. lees verder

Jeugdverordening

donderdag 26 januari 2023 10:18 In 2020 is voor het laatst deze verordening vastgesteld. In een verordening worden de (juridische) spelregels vastgelegd hoe de gemeente (in dit geval) hulp bij jeugdzorg biedt. Omdat toen werd afgesproken na 2 jaar te evalueren, kwam het college nu met een aangepaste verordening. De meeste aanpassingen hadden betrekking op wetswijzigingen. Overigens, het jeugdbeleidsplan, ook uit 2020, wordt later dit jaar geëvalueerd. Hoewel het veelal technische wijzigingen zijn, viel er toch wel het nodige over te zeggen. Dit is onze inbreng in de raad van 26 januari geweest. lees verder

Terugblik op 2022

dinsdag 10 januari 2023 10:17 Op 9 januari was de ChristenUnie-SGP als vanouds weer aanwezig op de nieuwjaarsreceptie, dit keer in de Willistee. lees verder

Ontmoet de ChristenUnie-SGP op de Nieuwjaar markt

dinsdag 03 januari 2023 09:28 Tot voor Corona was het een goed gebruik om begin januari op een centrale plek in De Ronde Venen een Nieuwjaar markt te houden. De burgemeester hield daarbij een nieuwjaarstoespraak en er was gelegenheid om het college, maar ook elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Daarnaast kon u kennis maken met veel verenigingen en organisaties die in kraampjes iets lieten zien van hun activiteiten. lees verder

Kerstboodschap

vrijdag 23 december 2022 21:58 In 2016 schreef Gert-Jan Segers het boek “Hoop voor een verdeeld land”. Hij schetst daarin de kloof tussen succesvollen en achterblijvers, gelovigen en seculieren, zieken en gezonden, ouderen en jongeren, langgevestigden en nieuwkomers. En die kloven zijn er niet minder om geworden. Daar kun je inmiddels de kloof tussen stad en platteland aan toevoegen. lees verder