Nieuws

Driestar-lijn ook onder de aandacht bij Tweede Kamer

tweede-kamer-1000x600maandag 16 juli 2018 09:09 Eind mei werd bekend dat Syntus en de Provincie Utrecht het voornemen hebben om de scholierenlijnen 646 en 647 naar de Driestar in Gouda drastisch in te korten. Een besluit met grote gevolgen voor de ca 150 kinderen en hun ouders, voor een groot deel uit onze gemeente. lees verder

Nog geen uitzicht op de oplossing voor Driestar-buslijn

foto-bus2woensdag 11 juli 2018 09:37 Eind mei werd bekend, dat Syntus en de Provincie Utrecht een eind willen maken aan de directe busverbinding tussen De Ronde Venen en de Driestar in Gouda. Een busverbinding waar dagelijks ca 120-150 leerlingen uit onze gemeente en buurgemeenten als Stichtse Vecht, Woerden en Nieuwkoop gebruik van maken. lees verder

Parapluplannen bestemmingsplannen en beheersverordeningen inzake parkeren

foto_P_bordmaandag 02 juli 2018 09:31 Begin juni kreeg de raad een soort “reparatie-voorstel” voorgelegd omdat per 1 juli de bouwverordening niet meer van kracht is en er daarmee een lek zou ontstaan rondom het beoordelen van parkeervoorzieningen bij aanvragen voor een bouwvergunning. Dat dit niet zo eenvoudig was als in eerste instantie voorgesteld, bleek wel uit de vele onduidelijkheden tijdens de commissiebehandeling en de raadsbehandeling op 28 juni. Vooral het amendement van VVD, D66 en PvdA/GroenLinks (4 pagina’s A4 notabene) is daar een mooie indicatie van. Daarom hebben wij ons vooral kritisch opgesteld over de gang van zaken. lees verder

Onderzoek handhaving Plassengebied

foto_legakkersmaandag 02 juli 2018 09:25 Al jaren zijn we in onze gemeente bezig met het probleem van het behoud van de legakkers in de Vinkeveense Plassen. In 2014 is een toekomstvisie vastgesteld, waarin onder andere ook ruimte voor (beperkte) bebouwing mogelijk moet zijn. Maar daarvoor is een nieuwe bestemmingsplan nodig, wat nog niet is afgerond (onder andere door de complexiteit met betrekking tot de milieu-effecten). Ondertussen gaat illegale bebouwing onverminderd door waar onvoldoende tegen wordt opgetreden. De rekenkamercommissie heeft eens uitgezocht hoe dat komt en wat er met betrekking tot handhaving de afgelopen jaren mis is gegaan. Dit rapport werd donderdag 28 juni behandeld en was voor ons aanleiding om een stevig amendement in te dienen. lees verder

Inrichting toekomstige uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening

PAUW LOGOmaandag 02 juli 2018 09:21 Twee jaar terug werd door het bestuur van PAUW (een samenwerkingsverband van zes gemeenten voor de sociale werkvoorziening) besloten deze samenwerking stop te zetten. De aanleiding was de invoering van de zogenaamde participatiewet, waarmee de wet op de sociale werkvoorziening werd afgeschaft. Deze zes gemeenten kozen er toen voor om de werkzaamheden van PAUW voortaan zelf te gaan doen. Een besluit wat vorig jaar (met veel tumult) in onze raad ook werd ondersteunt. Donderdag 28 juni lag er een besluit voor over hoe die nieuwe taken precies uitgevoerd zouden gaan worden. Onze inbreng daarover vind u hieronder. lees verder