Nieuws

Aankoop legakkers voor natuurcompensatie

25-09-2023 20:05 25-09-2023 20:05 Al een paar jaar zijn we bezig met het aanpassen van het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Dat nadert nu zijn einde. De hete aardappel in dat plan is de legalisering van bebouwing op de legakkers. Hoe moet dat, hoeveel mag dat zijn en tot hoever (omvang). Daar wordt een compromis gezocht, waarbij bebouwing milieubelasting meebrengt. Om die reden ligt er een harde eis van de provincie dat de gemeente voor natuurcompensatie moet zorgen. Het college stelt nu voor een aantal legakkers hiervoor op te kopen en die tot natuurgebied te ontwikkelen. Dat plan lag op 21 september voor. De ChristenUnie-SGP kijkt daar als volgt naar. lees verder

Centrumplan Vinkeveen

centrumplan_vinkeveen.jpg25-09-2023 09:33 25-09-2023 09:33 Na vele jaren discussie lag er nu dan een nieuw plan voor de ontwikkeling in het centrum van Vinkeveen. Dat zouden we in juni al behandeld hebben, maar werd op verzoek van RVB naar september uitgesteld. Niet zonder reden, want er lagen nu 5 amendementen en 1 motie voor. lees verder

Andere onderwerpen in Juni

03-07-2023 10:40 03-07-2023 10:40 Het was een drukke maand voor de raad. Maar liefst 18 raadsvoorstellen werden voorgelegd. Een korte bloemlezing van wat ze deze maand met elkaar behandeld hebben. lees verder

Mobiliteits- en verkeersplan

03-07-2023 10:39 03-07-2023 10:39 Omdat de termijn van het bestaande Beleidsplan Verkeer (2017-2021) ruimschoots was verstreken, werd een nieuw Mobiliteits- en verkeersplan (tot 2030) aan de raad voorgelegd. Er is de afgelopen jaren het nodige veranderd rondom verkeer; denk aan elektrisch vervoer, diverse soorten fietsen, meer thuiswerken, etc... Dat heeft geleidt tot een ontwerp, waar de raad donderdag 29 juni een besluit over nam. Vervolgens ligt dit van midden juli t/m 7 september ter inzage voor inwoners om op te reageren, waarna de raad eind dit jaar de definitieve versie vaststelt. lees verder

Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen en Mobiliteitsplan Centrumplan Vinkeveen / Locatie Taxicentrale Amstelhoek.

03-07-2023 10:39 03-07-2023 10:39 Al vele jaren wordt er gesproken over de ontwikkeling van het centrumplan in Vinkeveen. Maar telkens loopt het stuk, vooral op de verkeersoplossingen. Nu lag er toch eindelijk een plan, waar in Vinkeveen positief over gedacht wordt. En op 29 juni zou de raad er een besluit over nemen. Maar enkele fracties wilden uitstel en met de meest krappe meerderheid (13 tegen 12) besloot de raad tot dat uitstel. lees verder