Nieuws

Verordening elektronische bekendmaking

dinsdag 15 december 2020 13:18 Door een wetswijziging moet de gemeente alle bekendmakingen (bv over vergunningsaanvragen) ook digitaal publiceren, naast de publicatie in een lokale krant. Het college stelde nu voor om die papieren publicatie dan ook gelijk maar af te schaffen. De ChristenUnie-SGP is daar zeer op tegen en wel om de volgende redenen. lees verder

Verordeningen belastingen en heffingen

dinsdag 15 december 2020 13:17 Jaarlijks moeten de verordeningen over de gemeentelijke belastingen en heffingen worden vastgesteld. Dit jaar waren er geen inhoudelijke wijzigingen (muv de verwerking van een aangenomen motie over de watertoeristenbelasting) maar ging het vooral over de tarieven en dan met name de toeristenbelasting. lees verder

Parkeervisie Abcoude

dinsdag 15 december 2020 13:14 De raad heeft in 2018 een motie aangenomen over het vaststellen van gedifferentieerde parkeernomen per kern. Op 15 december lag de eerstE parkeervisie, voor Abcoude, voor ter beoordeling door de raad. Grootste discussiepunt was zondermeer de parkeerdruk rondom het station van Abcoude. Vanuit de ChristenUnie-SGP hebben we daarover het volgende ingebracht. lees verder

Sponsoring en adoptie zitbankjes

donderdag 26 november 2020 13:13 Bij de behandeling van de begroting voor 2020 (in november 2019) hebben wij een motie ingediend over het sponseren van zitbankjes in de buitenruimte. Die motie werd aangenomen en het college kwam nu met een regeling over die mogelijkheid. lees verder

Beleidsplan kleine zonnevelden

donderdag 26 november 2020 13:12 Met het oog op de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn, wordt er ook beleid ontwikkeld over de aanleg van zonnevelden en het plaatsen van windmolens. Eerder dit jaar was er al een beleidsplan voor grote velden en molens met commerciƫle doelen vastgesteld. In de raad van 26 november ging het nog over kleinere projecten gericht op eigen gebruik. lees verder