Nieuws

Wim Stam opnieuw lijsttrekker voor ChristenUnie-SGP De Ronde Venen

wim_lijsttrekker_07012018_2dinsdag 09 januari 2018 08:58 Maandag 8 januari heeft de ChristenUnie-SGP De Ronde Venen de top van haar kandidatenlijst, de lijsttrekker en de speerpunten uit het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart gepresenteerd. De besturen hebben de huidige fractievoorzitter, Wim Stam, opnieuw als lijsttrekker voorgedragen. De leden van beide partijen hebben daar eind 2017 mee ingestemd. lees verder

Kwestie Precario Vitens

zaterdag 23 december 2017 10:41 Afgelopen zaterdag ontvingen de inwoners in De Ronde Venen een brief van waterleidingbedrijf Vitens waar zij aankondigden in 2018 bijna € 70,00 extra in rekening te zullen brengen bij de inwoners. De reden daarvan is de precariobelasting die de gemeente heft. Een storm van verontwaardiging stak op, ook bij veel lokale politici wat zelfs tot een zogenaamd interpellatie-debat in de raad van gisteren, 21 december, leidde. Hoe zit de ChristenUnie-SGP hier nu in? lees verder

Geen zicht op het minimabeleid

donderdag 16 november 2017 09:13 De ChristenUnie-SGP heeft afgelopen zomer aandacht gevraagd voor een evaluatie van het zogenaamde minima- of armoede beleid. De aanleiding hiervan was, dat we dat onderwerp niet meer op de raadsplanning tegenkwamen, waar het oorspronkelijk wel op had gestaan. Na enig speurwerk, bleek dat te kloppen. lees verder

Statenleden op bezoek

bezoek_statenleden_2017donderdag 09 november 2017 09:25 Woensdag 8 november ontving de fractie leden van de ChristenUnie en SGP statenfractie. De heren Gijs van Leeuwen, Piet van Leeuwen en Frans Hazeleger (beleidsmedewerker) van de SGP en de heer Kees de Heer (later in Vinkeveen aangevuld met mevrouw Nelly de Haan) waren bij ons te gast. lees verder

BEGROTINGSRAAD 2018

begrotingsraad_2018maandag 06 november 2017 09:45 Donderdag 2 november werd in onze gemeente de begroting voor 2018 besproken. In de weken voorafgaand was al de nodige informatie uitgewisseld via schriftelijke vragen, een “informatiemarkt” (uitleg door ambtenaren) en een commissiebehandeling. Omdat de algemene beschouwingen tegenwoordig in het voorjaar bij de kadernota (de “instructies” voor het opstellen van de begroting) worden behandeld, hebben we ons beperkt tot de punten waar we de begroting op willen bijstellen. lees verder