Nieuws

Motie Rolverdeling Gemeenschappelijke regelingen (GR)

maandag 06 juli 2020 09:39 De gemeente is partner in ongeveer 10 gemeenschappelijke regelingen. Sommigen zijn bij wet opgelegd (zoals de Veiligheidsregio en de GGD), anderen zijn een vrijwillige keuze. Maar het is wel belangrijk hoe je als gemeente je rol invult. Dat is weer eens gebleken naar aanleiding van forse (financiele en bestuurlijke) problemen bij Recreatie Midden Nederland (RMN), een GR waarin we via het recreatieschap in deelnemen. lees verder

Jeugdbeleidsplan

maandag 06 juli 2020 09:38 In de raad van woensdag 1 juli werd ook het Jeugdbeleid plan besproken. Daar waren al twee intensieve commissiebehandelingen aan vooraf gegaan. De ChristenUnie-SGP heeft het plan gesteund, hoewel we wel een paar kritische kanttekeningen hadden. En we de kans hebben genomen om de wethouder te bewegen zich in te zetten voor het ondersteunen van vrouwen met een abortusvraag. lees verder

En dan het geld

maandag 06 juli 2020 09:38 Traditiegetrouw praten we vlak voor de zomer over het gemeentelijk geld. We behandelen dan de jaarrekening over het vorige jaar, de eerste bestuur rapportage (hoe staan we er in het lopende jaar voor) en de kadernota (wat geven we mee voor de begroting van volgend jaar). Dit jaar geen kadernota (en dus geen algemene beschouwingen) maar en beknopte kaderbrief. En vooral veel discussie over de hoe we uit de financiƫle sores komen. lees verder

Ruimtelijk Economisch Programma, Zonnevelden en Windmolens

maandag 06 juli 2020 09:37 De Ronde Venen ligt niet op een eiland, maar is onderdeel van een provincie en een regio. Dat betekent dat je op een aantal terreinen moet samenwerken of van elkaar afhankelijk bent. Een voorbeeld daarvan is het samenwerkingsverband U10 respectievelijk U16 waar onder ander het Ruimtelijk Economisch Programma en de Regionale Energie Strategie wordt ontwikkeld. Afgelopen woensdag ging het in de raad over die REP maar tevens over een beleidsnota met betrekking tot zonnevelden en windmolens. lees verder

Lood In Bodem

maandag 06 juli 2020 09:37 Opnieuw stond dit onderwerp op de agenda van de raad. Na eerder vorig jaar de uitgangspunten bepaald te hebben, lag nu en Plan van Aanpak ter beoordeling voor. Een PvA waar wij nog niet onverdeeld gelukkig van werden. En dat geldt ook voor de kostenverdeling die ineens op tafel lag. De ChristenUnie-SGP heeft dan ook twee amendementen ingebracht en dat als volgt gemotiveerd. lees verder