Nieuws

BEGROTING 2022

donderdag 28 oktober 2021 11:26 In deze raadsvergadering werd de begroting voor 2022 behandeld. Doordat in september de melding kwam dat het Rijk opnieuw extra middelen voor de gemeentes beschikbaar stelt, wat onze gemeente jaarlijks ca 2 miljoen euro oplevert, maakt dat de discussie over de begroting een stuk makkelijker. Alleen dat investeringsfonds, dat werd nog wel een dingetje. lees verder

Vereveningsfonds Woningbouw, Brandweerkazernes, Bibliotheek en de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein

donderdag 30 september 2021 11:25 Het was een volle agenda in september. Dus kort nog iets over deze vier voorstellen. lees verder

Regionale Energie Strategie

donderdag 30 september 2021 11:24 Naar aanleiding van het klimaatakkoord en de klimaatwet heeft het Rijk met provincies en gemeentes afgesproken om in 30 regio’s een zogenaamde Regionale Energie Strategie uit te werken. In die RES moet een bepaalde hoeveelheid energie met zon en wind worden opgewekt tot een totaal volume van 35 TWh. Na een eerste ronde over de concept RES (vorig jaar) lag nu een definitieve variant voor de U16-regio voor. lees verder

Verkeersstructuur Vinkeveen

Vinkeveen_structuur092021.jpgdonderdag 30 september 2021 11:21 Al heel wat jaren wordt er gediscussieerd over hoe het nu verder moet met de verkeersstructuur in het centrum van Vinkeveen. Na een eerste consultatieronde begin dit jaar bij de raadsfracties, kwam het college nu met een voorstel waarin een A en B variant voorlag. College stelt de B-variant voor. lees verder

ChristenUnie-SGP vraagt zich af of het nog wat wordt met die duurzame energie in De Ronde Venen?

ZonEnWind11072021.jpgmaandag 12 juli 2021 14:11 Nu de “stofwolken” van een intensief debat over de zoekgebieden voor zon en wind aan het neerdalen zijn, heeft de ChristenUnie-SGP nagedacht wat nu de uitkomsten hiervan zijn. En dat leidt wat ons betreft tot de vraag of we onze doelstelling voor duurzame elektriciteit in deze gemeente nog wel gaan halen? lees verder