Nieuws

Nieuwjaarsboodschap

2018_2019.jpgzaterdag 05 januari 2019 14:36 Allereerst wensen fractie en besturen van de ChristenUnie en de SGP u allen een gezegend en voorspoedig 2019. Ter gelegenheid van de nieuwjaarsbijeenkomst (7 januari in Wilnis) hebben we een korte terugblik op 2018 en een doorkijk naar 2019 in onze nieuwjaarsflyer weergegeven. lees verder

Zorg om grondtransporten

donderdag 27 december 2018 10:23 Afgelopen zomer heeft de ChristenUnie-SGP vragen gesteld over de grondtransporten in Wilnis, die grote schade toebrengen aan onder andere de Pastoor Kannelaan. Afgelopen weken heeft dit een vervolg gekregen via extra vragen, samen ingediend met het CDA. lees verder

Nieuw vergaderstelsel

donderdag 27 december 2018 10:22 De afgelopen anderhalf jaar is nagedacht over aanpassingen in ons vergaderstelsel. Na een principebesluit in februari, heeft een raadswerkgroep een concreet voorstel uitgewerkt, waarin de laatste raad van 2018 een besluit over werd genomen. lees verder

Motie Huisvesting Statushouders

donderdag 27 december 2018 10:22 In de Begrotingsraad heeft Ronde Venen Belang een motie ingediend om de zogenaamde “voorrangsregeling” met betrekking tot woningtoewijzing voor statushouders op te heffen. Het argument hiervoor is, dat dit door het rijk niet meer wordt voorgeschreven en RVB ervan uitgaat dat er dan meer woningruimte voor eigen inwoners ontstaat. lees verder

Decemberraad. terugblik om onze inbreng

donderdag 27 december 2018 10:21 Op donderdag 20 december werd de laatste raadsvergadering van 2018 gehouden. Een raad met vooral veel “technische” onderwerpen. In dit artikel een korte terugblik op die raad en de inbreng van de ChristenUnie-SGP. lees verder