Nieuws

Fietsen is gezond

maandag 17 september 2018 09:04 De afgelopen maanden heeft de ChristenUnie-SGP ook de fiets nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Meer fietsen is goed voor de gezondheid en de verduurzaming.
Afgelopen voorjaar hebben we hier twee moties over ingediend. Eén motie om meer voorrang voor de fiets te bewerkstelligen en één motie om de mogelijkheid van een fietsbrug over de Rondweg in Mijdrecht te onderzoeken. Beide moties zijn aangenomen. lees verder

Scholierenlijn Driestar

maandag 17 september 2018 09:03 Afgelopen zomer was er veel te doen over het voornemen van Syntus en de provincie om deze bussen (Mijdrecht – Gouda) waarmee tientallen leerlingen uit onze gemeente mee naar school gaan, in te korten tot het NS-station Woerden. Hoewel dat op zich logisch lijkt, er is een goede treinverbinding naar Gouda, heeft dit besluit grote financiële consequenties voor de ouders. lees verder

Driestar-lijn ook onder de aandacht bij Tweede Kamer

tweede-kamer-1000x600maandag 16 juli 2018 09:09 Eind mei werd bekend dat Syntus en de Provincie Utrecht het voornemen hebben om de scholierenlijnen 646 en 647 naar de Driestar in Gouda drastisch in te korten. Een besluit met grote gevolgen voor de ca 150 kinderen en hun ouders, voor een groot deel uit onze gemeente. lees verder

Nog geen uitzicht op de oplossing voor Driestar-buslijn

foto-bus2woensdag 11 juli 2018 09:37 Eind mei werd bekend, dat Syntus en de Provincie Utrecht een eind willen maken aan de directe busverbinding tussen De Ronde Venen en de Driestar in Gouda. Een busverbinding waar dagelijks ca 120-150 leerlingen uit onze gemeente en buurgemeenten als Stichtse Vecht, Woerden en Nieuwkoop gebruik van maken. lees verder

Parapluplannen bestemmingsplannen en beheersverordeningen inzake parkeren

foto_P_bordmaandag 02 juli 2018 09:31 Begin juni kreeg de raad een soort “reparatie-voorstel” voorgelegd omdat per 1 juli de bouwverordening niet meer van kracht is en er daarmee een lek zou ontstaan rondom het beoordelen van parkeervoorzieningen bij aanvragen voor een bouwvergunning. Dat dit niet zo eenvoudig was als in eerste instantie voorgesteld, bleek wel uit de vele onduidelijkheden tijdens de commissiebehandeling en de raadsbehandeling op 28 juni. Vooral het amendement van VVD, D66 en PvdA/GroenLinks (4 pagina’s A4 notabene) is daar een mooie indicatie van. Daarom hebben wij ons vooral kritisch opgesteld over de gang van zaken. lees verder