Het bestuur

Bestuur ChristenUnie De Ronde Venen

 

Samenstelling

Voorzitter

vacature

Secretaris

Johan Meijer jmeijertimmerwerken@outlook.com

Penningmeester

Henk Jan Kroese

henkjan@kroesebv.nl

Promotor

Krijno Verbruggen

krijno@ponz.nl

Algemeen adjunct

Secretariaat 

Dhr. Johan Meijer
Cornelis Beerninckstraat 46
3641 DC  Mijdrecht