Fractie

De fractie van de ChristenUnie-SGP bestaat uit 2 raadsleden, die op hun beurt ondersteund worden door een fractie-assistent en een lid van de steunfractie.
Hieronder ziet u de twee teams die elk voor zich 2 portefeuilles hebben.

Zorg, Onderwijs, Sport, Cultuur, Welzijn (commissie Inwoners & Samenleving)
Financiën, Veiligheid, Economie, Bestuur en Organisatie (Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën)

               

Wim Stam
fractievoorzitter / raadslid

Waterhoen 27
3641 TP  Mijdrecht
0297-287495 / 06 55 12 52 14

 

Martijn Vennik
fractie-assistent

Hertogenstraat 17
3641 JA  Mijdrecht
06 20 28 53 05

 

Martien Simons
lid steunfractie

Hertogenstraat 41
3641 JA  Mijdrecht
06 25 00 21 88

w.stam@derondevenen.nl

 

jmvennik@hotmail.com

 

derondevenen@sgp.nl

Structuurvisie, Bestemmingsplannen, Omgevingsvergunningen (commissie Ruimtelijke zaken)
Afval, Riolering, Wegenonderhoud, Verkeer, Gebouwen, Groenonderhoud, , Monumenten (Commissie Publieke werken)


 
    
 
    
 

Ton van Sligtenhorst
raadslid

Uitweg 4
3645 TB Vinkeveen

 

Arie Vossestein
fractie-assistent

Proostdijerdwarsweg 1B
3646 AL  Waverveen
06 55 77 30 42

 

Harmen Hoogenhout
lid steunfractie

Toertocht 15
1396 LG  Baambrugge

info@tuinmachinesvinkeveen.nl

 

a-vossestein@hotmail.com

 

hhoogenhout@hetnet.nl

De fractie wordt ondersteund door:


 
    
 
    
 

Kees Vossestein
fractiesecretaris

 

Henk Jan Kroese
fractie-penningmeester