ChristenUnie-SGP wil meer urgentie voor betaalbaar wonen

tiny-house-mini-motives.jpgmaandag 05 november 2018 08:50

Tijdens de begrotingsraad van donderdag 1 november heeft de ChristenUnie-SGP een motie ingediend om voor eind maart volgend jaar met concrete ideeën te komen voor het realiseren van slimme, snel te realiseren en goedkope huisvesting zoals Tiny Houses of een Demontabel Appartementgebouw. Helaas is die motie in de raad verworpen.

Al in de zomer van 2017, bij het vaststellen van de Woonvisie heeft de ChristenUnie-SGP het idee van de Tiny Houses ingebracht, wat daarna ook door andere fracties is omarmd. Maar tot nog toe is daar in het beleid niets van terecht gekomen. Ondertussen zien we de huizenprijzen en huren stijgen en betaalbare woningen, met name voor onze jongeren, onbereikbaar worden zonder uitzicht op snelle verbetering. Ook de realisatie van de zogenaamde spoedwoningen op de stationslocatie laat nog steeds op zich wachten.

De excursie begin oktober van de raad naar Almere, maar ook het recent gerealiseerde project “Opstartwoningen” in Nijkerk waren voor de ChristenUnie-SGP aanleiding om nu met een motie te komen die aandringt op spoed. Daarbij hebben we ook concrete voorbeelden aangedragen die goed bruikbaar zijn in De Ronde Venen.

De aankondiging van onze motie heeft een dag voor de begrotingsraad een informatienota van het college gekruist voor een bredere “verkenning naar woonbehoeften”. Met als streefdatum voor afronding in de zomer van 2019.

“Dat is ons veel te laat, als we tot de zomer moeten wachten op de uitkomst van die verkenning, wordt er dit jaar niets meer gerealiseer” aldus Ton van Sligtenhorst (fractieassistent) “We zien nu een grote urgentie en behoefte aan betaalbare woningen, waarbij dat best kleinschalig kan zijn, voor jongeren of alleenstaanden”.

Dat kunnen wat de ChristenUnie-SGP betreft dus Tiny Houses zijn, maar we hebben ook gewezen op een variant die in 2014 in Panningen al is gerealiseerd (Project Irenehof). Daar is in een paar maanden tijd een demontabel appartementengebouw neergezet voor 2- en 4-persoonshuishoudens. “Bij de behandeling van het plan spoedwoningen in 2016 hebben we de toenmalige wethouder daar ook al op gewezen” vult Wim Stam (fractievoorzitter) aan, bijvoorbeeld voor de stationslocatie. Maar het toenmalige college koos voor een permanente woningbouw. Achteraf gezien wellicht jammer, want dan hadden er nu al woningen kunnen staan.

Nu de raad kennelijk de verkenning van het college wil afwachten, ligt er wellicht een kans voor de markt. De ChristenUnie-SGP zou het waarderen als er bijvoorbeeld ondernemers / grondeigenaren of andere partijen zijn, die hier een maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen en mogelijkheden zien om bijvoorbeeld dergelijke tijdelijke woonvoorzieningen te realiseren. Ze zijn welkom om zich bij ons te melden.

Labels

« Terug