ChristenUnie-SGP wil beter informatie voor de inwoner over de stijgende afvalkosten

afval.jpgdinsdag 29 oktober 2019 08:53

Aanstaande donderdag, 31 oktober, zal de ChristenUnie-SGP bij de behandeling van de begroting 2020 voorstellen indienen om te komen tot een lagere afvalstoffenheffing. Onder andere door de inwoners permanent via een Afvalbarometer een middel te geven waarmee zij zelf de kosten van onze afvalverwerking kunnen beïnvloeden.

In september jongsleden sneuvelde opnieuw een Uitvoeringsplan Afval. Zowel dit college als het vorige college was niet in staat om een deugdelijk plan te presenteren wat de goedkeuring van de raad kon krijgen.

Maar ondertussen lopen de kosten voor de afvalverwerking wel op. De inwoner gaat in 2020 hierdoor een 20% hogere afvalstoffenheffing betalen. Deels doordat er extra heffingen door het rijk worden opgelegd. Maar ook deels doordat de reservepot in de achterliggende jaren niet voldoende op peil is gehouden omdat de colleges alvast lagere hoeveelheden restafval incalculeerden. Daarnaast stijgt ook weer de hoeveelheid restafval die wij met z'n allen op laten halen en dus stijgen ook de kosten.

"De inwoner is zelf de belangrijkste factor om deze kosten in de hand te houden" aldus Ton van Sligtenhorst (fractieassistent). "Maar dan moet de inwoner wel de goede informatie krijgen" vult Wim Stam (fractievoorzitter) aan.

Daarom komt de ChristenUnie-SGP in de begrotingsraad met een drietal voorstellen:

1) Wethouder Hagen heeft aangegeven eerst alle fracties te willen raadplegen voor zij met een nieuw aangepast voorstel komt. Wij zijn van mening dat die raadpleging met spoed plaats moet vinden. Dat kan ook omdat de fracties in september al uitvoerig hebben aangegeven wat ze wel willen en wat ze niet willen. Een nieuw voorstel moet er dus in de eerste maanden van 2020 kunnen liggen.

2) De ChristenUnie-SGP heeft een analyse gemaakt van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de AVU (Afval Verwerking Utrecht = samenwerkingsverband waar De Ronde Venen in deelneemt, die de inzameling en verwerking voor een groot aantal utrechtse gemeenten coördineert). "Onze inschatting is dat door een aantal maatregelen de doorbelaste kosten naar beneden kunnen en dat moet in dat uitvoeringsplan een belangrijk onderdeel worden" zegt Ton van Sligtenhorst

3) De inwoner heeft nu geen informatie over hoeveelheden en kosten. De ChristenUnie-SGP stelt voor om een zogenaamde "Afvalbarometer" in te voeren die op de website en de gemeentelijke informatiepagina moet komen te staan. Deze barometer moet dan aangeven hoeveel afval maximaal ingeleverd mag worden om de afvalstoffenheffing gelijk te houden of zelfs met bijvoorbeeld 5% te verlagen. Tegelijk moet die barometer maandelijks aangeven waar we staan, zodat de inwoner ziet of we de goede of verkeerde kant op gaan. "Dat is een financiële prikkel waarmee we de inwoner willen motiveren om beter te scheiden, minder restafval aan te leveren en daarmee in de toekomst minder heffing te betalen" stelt Wim Stam en merkt vervolgens op "En als u het niet voor het geld doet, dan maakt u onze gemeente in ieder geval duurzamer".

Eenvoudige maatregelen, waarbij we ervan uitgaan dat alle fracties ons hierin gaan steunen.

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie-SGP wil beter informatie voor de inwoner over de stijgende afvalkosten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.