ChristenUnie-SGP komt met realistisch plan om snel starters en senioren aan betaalbare woningen te helpen.

Pieper_3.jpgdonderdag 13 februari 2020 09:34

Vanavond, in de commissie Ruimtelijke Zaken, heeft de ChristenUnie-SGP De Ronde Venen een plan ingediend om versneld betaalbare woningen voor zowel starters als senioren te realiseren. De aanleiding hiervan is de behandeling van de nieuwe Woonstrategie van De Ronde Venen die voor behandeling in de raad van 5 maart aanstaande is geagendeerd.

De woningmarkt is, na de crisisjaren 2010-2015 in een razendsnel tempo gekanteld. Na jaren van dalende prijzen en een woningmarkt die totaal op slot zat, zijn we nu in een situatie beland waarin de woningvoorraad fors gekrompen is en door schaarste de prijzen zodanig zijn opgedreven, dat groepen inwoners niet meer aan een betaalbare woning komen. Voor onze jonge starters zijn woningen in onze gemeente onbereikbaar. Deze klacht hebben wij de afgelopen maanden veel gehoord van inwoners waarmee we in gesprek zijn geweest. Maar ook senioren hebben moeite om een betaalbare nieuwe huisvesting te vinden die beter past bij hun woningbehoefte (kleiner, gelijkvloers, maar wel ruim voldoende om levensloopbestendig te zijn). Daarnaast zijn er nog doelgroepen, zoals alleenstaanden als gevolg van echtscheidingssituaties en statushouders, die ook nog druk op de betaalbare woningmarkt geven.

In de achterliggende jaren heeft de gemeente wel nagedacht over extra woningbouw, onder andere voor de Stationslocatie in Mijdrecht. Maar ondanks de titel ‘spoedwoningen’ die het toenmalige college er in 2016 aan gaf, moet de eerste paal nog in de grond. De ChristenUnie-SGP heeft toen al voorgesteld hier tijdelijke appartementsgebouwen neer te zetten, maar daar was toen geen meerderheid voor (helaas).

De nood is nu zo hoog, wat ook uit het recente woningbehoefte onderzoek blijkt, dat wat ons betreft opnieuw gezocht moet worden naar dergelijke oplossingen, maar dan in een onorthodoxe aanpak, om de acute problematiek op te lossen. Dat is ook in het belang van onze eigen demografie op de middellange en lange termijn (mantelzorg).

De ChristenUnie-SGP presenteert hierbij dus een woonplan, dat dergelijke oplossingen biedt. Een nadere uitwerking is nog wel nodig, maar wij geloven in de basis die we hierin schetsen.  Het plan sluit ook prima aan op de Woonstrategie, die we deze maand behandelen. Een visie die wel kaders geeft, maar geen concrete uitwerking of plan van aanpak. Daarin voorziet dit woonplan wel.

In de kern komt het woonplan hierop neer:

  1. De gemeente zorgt voor (kleine) bouwlocaties binnen de bebouwde kom
  2. De gemeente zorgt, samen met de woningbouwcooperatie voor tijdelijke woningen in de vorm van tiny houses of appartementgebouwen
  3. De looptijd van het project is ten minste 20 jaar, zodat dit financieel rendabel is en de huurprijzen laag kunnen blijven. Voor de grond wordt geen huur gevraagd, die kan na afloop namelijk weer verkocht worden.
  4. Aan het woonplan is (voor starters) ook een spaarimpuls gekoppeld, zodat zij vermogen opbouwen om op termijn makkelijker zelf een eigen woning kunnen kopen.

De ChristenUnie-SGP is van mening, dat met deze daadkrachtige aanpak op korte termijn huisvestings-problemen voor onze jongeren en onze senioren opgelost kunnen worden. We zullen dit plan dus als instrument via een motie aan de raad voorleggen in de vergadering van 5 maart aanstaande en hopen dat de raad in De Ronde Venen het lef heeft om deze vernieuwende aanpak een kans te geven.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Woonplan-CUSGP-2020-Planbeschrijving.pdf304,1 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie-SGP komt met realistisch plan om snel starters en senioren aan betaalbare woningen te helpen.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.