Een nieuwe raad van start

Wim_Floris_Ton_779_345.jpg01-04-2022 09:56 01-04-2022 09:56

Woensdag 30 maart werden in ons land de nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd. Zo ook in De Ronde Venen. Van de 27 raadsleden waren er maar liefst 14 nieuw. Voor de ChristenUnie-SGP werd Wim Stam opnieuw (vierde periode) beëdigd als raadslid.

Na een korte en intensieve campagne met het thema “Voor een overheid die luistert” kwamen we bij de verkiezingen (helaas) met een klein verlies uit de stembus. Met 1100 stemmen hadden we ruim voldoende voor één zetel, maar een tweede (rest)zetel zat er helaas niet in. Vandaar dat Wim Stam opnieuw als éénmansfractie deel gaat nemen aan deze raad.

Langs deze weg willen we nogmaals onze kiezers bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Maar hij hoeft het werk niet alleen te doen. Naast hem zullen Ton van Sligtenhorst en Floris Kater als fractie-assistenten ook politiek werk in de commissies gaan doen. Daarnaast hebben we een brede en vernieuwde steunfractie met, naast oudgedienden Martien Simons, Henk-Jan Kroese en Simon Langelaar, ook frisse nieuwe gezichten zoals Jeffrey Timmer, Paul Oudshoorn en Cees Leeflang.

Daarnaast willen we, in lijn met ons campagnethema, een breder netwerk gaan opzetten door mensen in onze achterban te vragen op bepaalde onderwerpen met ons mee te denken. We gaan daarvoor actief kandidaten en leden van onze beide partijen benaderen. Daarmee zullen we meer dan in het verleden de verbinding met onze achterban maken.

Heeft u belangstelling om mee te denken, dan kan dat. Stuur dan een mailtje naar onze fractievoorzitter w.stam@derondevenen.nl.

In diezelfde raadsvergadering kwam ook het rapport van de informateur mevrouw Miriam Barendse ter sprake. Haar advies was, naast een aantal inhoudelijke aanbevelingen, om een coalitie van RVB, VVD en D66 te gaan vormen. Vanuit de ChristenUnie-SGP heeft Wim Stam haar bevraagd op hoe zij tot haar advies is gekomen en in hoeverre ze daarbij ook een analyse van de verkiezingsprogramma’s heeft gebruikt (omdat wij nog wel wat inhoudelijke verschillen zien). Dat bleek nauwelijks een rol te hebben gespeeld. De partijen moeten dus zelf maar gaan ontdekken of ze uiteindelijk door één coalitiedeur kunnen. Richting deze drie partijen heeft Stam ook geadviseerd om in het formatieproces ook langs te gaan bij de niet deelnemende partijen over wat zij in het coalitieakkoord zouden willen terug zien. Dat met het oog op de gewenst verbetering van de bestuurscultuur. Vanuit RVB heeft fractievoorzitter Maarten van de Greft aangegeven dat zeker van plan te zijn. We wachten dus de uitnodiging af.

Labels

« Terug

Reacties op 'Een nieuwe raad van start'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.