ChristenUnie-SGP stelt voor de OZB en andere tarieven in 2023 niet te verhogen

vrijdag 27 mei 2022 13:03

De Christen Unie-SGP zal bij de behandeling van de kadernota 2023 een voorstel doen om bij het opmaken van de begroting voor volgend jaar de tarieven voor de Onroerend Zaak Belasting en de tarieven voor leges niet te verhogen. Daarmee helpen we de inwoners in de strijd tegen de stijgende inflatie en er is wat ons betreft ook financiƫle ruimte voor.

We hebben het de afgelopen tijd allemaal gemerkt, het leven is in een paar maanden fors duurder geworden. Niet alleen de energietarieven zijn fors gestegen, maar (deels daardoor) ook veel andere prijzen zijn flink opgelopen. Steeds meer mensen hebben moeite om aan het eind van de maand nog uit te komen en moeten spaarpotten aanspreken.

Tegelijkertijd zien we dat de verwachte inkomsten uit de rijksbijdrage voor onze gemeente in de komende jaren een flinke plus laten zien. Voor de periode 2023-2026 hebben we het dan over ongeveer 10 miljoen euro. En dat is ook nodig, want de inkomsten uit woningbouwprojecten droogt op en we staan nog voor een aantal forse investeringen in onder andere onderhoud van wegen en bruggen en vervanging en onderhoud van gebouwen (scholen, gemeentehuis, etc…).

Desondanks vind de ChristenUnie-SGP dat we in ieder geval voor 2023 pas op de plaats zouden moeten maken waar het de tarieven voor belastingen en leges betreft. Normaal gesproken verhogen we die met het inflatiepercentage. Afhankelijk van wat het officiële inflatiepercentage zou zijn (wat nu nog niet bekend is), is de fractie van mening dat er ruimte is om in ieder geval tot 6% inflatiecorrectie achterwege te laten.

“Hiermee laten we zien dat we oog hebben voor de stijgende kosten voor onze inwoners en bedrijven” aldus Wim Stam, die dit idee al inbracht in de commissie van 12 mei jl.

In de raad van 1 juni aanstaande wordt de Kadernota 2023 behandeld. In een kadernota wordt normaalgesproken aangegeven met welk beleid en met welke factoren het college rekening wil houden bij het maken van de begroting. De kadernota voor 2023 is echter zogenaamd “beleidsarm” met het oog op de coalitiewisseling. Zelfs over het beleid met betrekking tot de OZB en de leges wordt niets gezegd in de Kadernota.

Hoewel de kadernota nog behandeld wordt terwijl er nog geen nieuw college is, vind de ChristenUnie-SGP dat we hier als raad wel een uitspraak over zouden moeten doen. Per slot van rekening is er wel een nieuwe functionerende raad.  

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie-SGP stelt voor de OZB en andere tarieven in 2023 niet te verhogen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.