ChristenUnie-SGP presenteert verkiezingsprogramma

donderdag 03 februari 2022 18:36

We leven in een bijzondere tijd en daarin vinden midden maart gemeenteraadsverkiezingen plaats. Partijen buigen zich over hun wensen voor de toekomst en vertalen dat in een verkiezingsprogramma. Ook de ChristenUnie-SGP in De Ronde Venen heeft dat gedaan en dit document de titel “Naar een barmhartige overheid” meegegeven.

Veel inwoners ervaren nog dagelijks de fysieke impact van COVID-19. Economisch zijn er grote klappen gevallen en de maatregelen hebben bij jong en oud sociale en psychologische sporen achtergelaten. We zien dat de polarisatie is toegenomen. We konden elkaar niet ontmoeten en elkaars mening nuanceren.

“Ook in De Ronde Venen is er teleurstelling in de samenleving en in de overheid. Mensen voelen zich niet begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet” zegt Wim Stam, lijsttrekker voor de ChristenUnie-SGP op 16 maart aanstaande.

Daarnaast spelen zorgen rondom een tekort aan betaalbare woningen, de impact van de energietransitie en de zorg voor onze ouders of grootouders een belangrijke rol waarbij we veel kritiek op de overheid horen die zich (soms) bureaucratisch, afstandelijk en regentesk gedraagt.  Daarom hebben we barmhartige overheid nodig die ruimte laat voor initiatief, luisterend en transparant is, goed communiceert en oplossingsgericht is.

De titel van dit verkiezingsprogramma is “Naar een barmhartige overheid”. Daarmee spreken we uit dat de inwoner er niet is voor het openbaar bestuur, maar juist andersom: de overheid is er ten dienste van de inwoners. Dat betekent een grondhouding van vertrouwen, luisteren, meedenken en waar mogelijk meegaan.

Ondanks de grote financiële uitdagingen presenteren we ons verkiezingsprogramma vol plannen voor De Ronde Venen die laten zien dat de ChristenUnie-SGP wil bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt: Wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van De Ronde Venen, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping. Daarbij willen we naar een overheid die dienstbaar is en goed communiceert, een overheid die echt luistert naar de inwoners en samen met die inwoners tot oplossingen komt. Dat leidt soms tot compromissen die niet iedereen blij maakt, maar die dan wel uitgelegd kunnen worden.

« Terug