Gemeente maakt werk van koppeling werk en onderwijs

Technisch-onderwijsmaandag 16 april 2018 09:15

Al een paar jaar vragen wij aandacht voor de koppeling van werk en onderwijs. Verschillende voorstellen hebben wij daar de afgelopen jaren voor gedaan, de laatste keer nog bij de begrotingsbehandeling in november. Werk en Onderwijs is ook één van de vier speerpunten uit onze campagne afgelopen maart. Deze week ontvingen we een informatienota van het college, waarin eindelijk concrete stappen duidelijk worden.

Al een paar jaar geleden zagen wij aankomen, dat er een tekort zou gaan ontstaan met name in de techniek aan vakbekwaam personeel. Daarom hebben we de afgelopen jaren diverse voorstellen gedaan o.a. over het Meester-Gezel-Arrangement, de Meesterbeurs en een Deltaplan Werkgelegenheid.

Tot nog toe kregen we daar de handen niet voor op elkaar. Maar inmiddels ontstaat het besef bij meer fracties dat we hier een echt probleem hebben. Daarom waren we bijzonder blij dat ons meest recente voorstel bij de begrotingsbehandeling van afgelopen november wel voldoende steun kreeg.

We diende toen een motie in met de titel “Vraag naar technisch personeel en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt” en de opdracht aan het college “Om in overleg met onderwijsinstellingen en technische bedrijven in en om De Ronde Venen te komen tot de (door)ontwikkeling van technische opleidingen zodat aansluiting op de arbeidsmarkt gerealiseerd kan worden, waarbij hetgeen de bedrijven zeggen nodig te hebben als uitgangspunt voor deze (door)ontwikkeling wordt beschouwd en waarbij bedrijven en onderwijs een hoofdrol zullen vervullen en de gemeente faciliteert.”

Deze motie werd unaniem door alle raadsleden gesteund. 

Afgelopen week ontvingen we een informatienota van het college over wat men met deze motie heeft gedaan. Zie bijlage bij dit bericht.

Een paar voorbeelden van de ingezette maatregelen:

  • In het kader van de Samenwerkingsagenda onderwijs wil de werkgroep ‘aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt’ starten met een pilot waarin potentiële werknemers in nauwe samenwerking met bedrijven worden toegeleid naar een baan in de technieksector.
  • imagoverbetering van het technisch onderwijs, zodat meer jongeren kiezen voor een technische opleiding
  • Via het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam regionale actie om de ‘mismatch’ aan te pakken op de arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten.
  • In Utrecht-West zijn stappen gezet om ‘Het Vakcentrum van de Maakindustrie’ op te richten, een praktijkcentrum voor MBO-opleidingen

In de nota staan nog een groot aantal andere maatregelen genoemd.

We zijn blij dat onze motie inmiddels tot een concreet aantal acties heeft geleidt. Uiteraard zullen we de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en waar mogelijk aanjagen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Informatienota_raad_18_0005816201.9 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug