Vervolg Stroomstoringen

plaatje_stroomstoringendinsdag 29 mei 2018 08:50

Op vier april hebben wij een aantal vragen gesteld aan het college over de stroomstoringen in onze gemeente.
Op 15 mei ontvingen wij een uitgebreide beantwoording van het college, in samenspraak met Stedin. U vind die informatienota als bijlage bij dit bericht.

De ChristenUnie-SGP is blij met de informatieve beantwoording. Ook wij zijn ons er terdege van bewust dat de bodemsituatie in onze gemeente lastig is voor Stedin. We zijn blij te lezen welke maatregelen en budgetten Stedin zich getroost om de situatie zo probleemloos mogelijk te houden.

Desondanks hebben de antwoorden nog wel tot een paar verduidelijkingsvragen geleidt. Die hebben we vandaag alsnog naar het college gestuurd. Dat zijn de volgende vragen:

  1. Wij hebben gevraagd naar een “meerjarig overzicht van opgetreden stroomstoringen”. We begrijpen dat u zelf geen overzicht hiervan bijhoud, maar de ingevoegde grafiek geeft geen beeld van de opgestreden stroomstoringen in onze gemeente, uitsluitend van storingen in Mijdrecht en Vinkeveen. Het lijkt ons dat Stedin een overzicht voor de gehele gemeente moet kunnen aanleveren (dus alle kernen)?
  2. Wij hebben u gevraagd “omgaand het meest recente PJG” aan ons te verstrekken. U beantwoord dat met de mededeling dat de meest recente over 2016 is (die u overigens niet bijvoegt) en dat vanaf 2017 er een nieuwe vorm van presenteren zal zijn.
  • Kunt u ons alsnog het PJG 2016 toesturen (beantwoord wellicht ook gelijk onze vorige vraag met een overzicht voor de gehele gemeente?)?
  • Heeft Stedin aangegeven wanneer die nieuwe rapportagevorm beschikbaar is?
  1. Op onze vraag “het doel moet zijn ten aanzien van het aantal stroomstoringen” antwoordt u “dat het aantal storingen en de onderbrekingsduur in ieder geval niet hoger zijn dan het landelijk gemiddelde.” U kunt de vervolgvraag vermoedelijk al raden: wat is het landelijk gemiddelde?
  2. Tot slot verwijst u (begrijpelijkerwijs) naar de ACM als toezichthouder en verwijst u naar factsheets van de ACM. Wij zouden het wel op prijs stellen een recent factsheet van de ACM te ontvangen om ons een beeld te vormen van hoe de ACM de situatie onze gemeente beoordeeld.

 Wordt vervolg derhalve.

Voor het oude bericht, zie hier

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Informatienota_raad_18_0007927_Raadsvragen_over_stroomstoringen152.8 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug