ChristenUnie-SGP wil onderzoek naar voetgangers en fietsbrug

fietsbrugdinsdag 29 mei 2018 09:42

Op 30 en 31 mei wordt in de gemeenteraad de Kadernota besproken. Bij die behandeling zal de ChristenUnie-SGP ook een tweetal moties indienen met het oog op de bevordering van het fietsgebruik.

De eerste motie vraagt het college om op doorgaande fietspaden de voorrangsregels zo aan te passen, dat de fietser voorrang heeft. “We willen een zo duurzaam mogelijke gemeente zijn en daar hoort bevordering van het fietsgebruik bij” stelt fractievoorzitter Wim Stam.

De ChristenUnie-SGP vindt het vreemd dat op een aantal doorgaande fietsverbindingen de fietser moet stoppen voor de (afslaande) auto. Als voorbeeld noemen we de kruising Molenland-Padmosweg / Bozenhoven en de kruising Oosterlandweg/Viergang in Mijdrecht. En daarom wil de ChristenUnie-SGP dat deze situaties worden aangepast om zo de fiets ruim baan te geven. Daarnaast geeft dat ook het signaal af aan de automobilist dat hij meer rekening moet houden met de fietser. Die wordt als het ware een belangrijkere verkeersdeelnemer met een voorkeurbehandeling.

De tweede motie gaat over de Rondweg in Mijdrecht, waar nu op meerdere plekken de weg overgestoken moet worden, terwijl dit één van de drukste gemeentelijke wegen in onze gemeente is. Als daar straks op de Stationslocatie een 80-tal woningen gebouwd gaan worden, deels ook voor senioren, dan is een veilige oversteek van groot belang. “Bij een recente bespreking over de bouwprojecten heb ik daarom geopperd om te onderzoeken of je de oversteek niet kunt bundelen via een voetgangers/fietsbrug” aldus Ton van Sligtenhorst (fractie-assistent Ruimtelijke Ordening), die ook aangeeft. “er is een hoogteverschil tussen de Stationsweg dan wel het pad achter Eventstation en het lager gelegen gedeelte rondom de rotonde, dus dat zou mogelijk moeten zijn”. Waar die brug precies moet komen en hoe die het beste gesitueerd moet worden zal dat verdere onderzoek moeten uitwijzen.

Ook andere fracties lijken hier wel oren naar te hebben en dus zal de ChristenUnie-SGP een motie indienen om hier verder onderzoek naar te doen. Een bijkomend voordeel is, dat we dan mogelijk ook een veilige ontsluiting van de Nutslaan kunnen realiseren.

Labels

« Terug