Scholierenlijn Driestar

maandag 17 september 2018 09:03

Afgelopen zomer was er veel te doen over het voornemen van Syntus en de provincie om deze bussen (Mijdrecht – Gouda) waarmee tientallen leerlingen uit onze gemeente mee naar school gaan, in te korten tot het NS-station Woerden. Hoewel dat op zich logisch lijkt, er is een goede treinverbinding naar Gouda, heeft dit besluit grote financiële consequenties voor de ouders.

De kosten gaan daarmee namelijk bijna verdubbelen. Sommige gezinnen, met meerdere kinderen, gaan dan duizenden euro’s per jaar meer betalen. We hebben in een intensieve lobby de afgelopen maanden met behulp van collega raadsleden, partijgenoten in de provinciale staten en onze eigen wethouder Schuurs kunnen bereiken dat het besluit voorlopig is uitgesteld tot de zomer 2019. Dat veel ouders zich bij de gedeputeerde hebben gemeld, zal daar zeker bij geholpen hebben. Wat ons betreft blijft deze lijn ook daarna ongewijzigd bestaan, maar het extra half jaar geeft school, ouders en politiek de mogelijkheid om naar een alternatief te zoeken (bv een eigen scholierenlijn). Wij zullen daar uiteraard onze bijdrage aan leveren.

Labels

« Terug