Fietsen is gezond

maandag 17 september 2018 09:04

De afgelopen maanden heeft de ChristenUnie-SGP ook de fiets nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Meer fietsen is goed voor de gezondheid en de verduurzaming.
Afgelopen voorjaar hebben we hier twee moties over ingediend. Eén motie om meer voorrang voor de fiets te bewerkstelligen en één motie om de mogelijkheid van een fietsbrug over de Rondweg in Mijdrecht te onderzoeken. Beide moties zijn aangenomen.

Inmiddels hebben we van het college vernomen dat de komende maanden op meerdere plekken in onze gemeente de voorrangssituatie ten gunste van de fiets gewijzigd gaat worden. Over onze ideeën met betrekking tot de fietsbrug is inmiddels overleg met de ambtenaren geweest, nu is het wachten op de uitkomsten daarvan.

Maar in september is ook het nieuwe fietsplan (uitwerking van het beleidsplan verkeer uit 2016) van het college besproken. Wij hebben onze instemming met dit fietsplan uitgesproken omdat het meer ambitie toont dan in het beleidsplan verkeer stond. We hebben destijds in 2016, bij de behandeling van dat beleidsplan,  via een amendement nog een poging gedaan die ambitie in het beleidsplan aan te passen, maar CDA, VVD en RVB hebben dat toen tegengehouden. Bij de commissie-behandeling bleek er nu toch meer ruimte bij CDA en VVD te zijn en dus hebben we de wethouder gevraagd concrete suggesties, met een prijskaartje, uit te werken zodat we wellicht bij de begrotingsbehandeling op 1 november al concrete stappen kunnen zetten.

Labels

« Terug