Programmarekening 2018

geld.jpgdonderdag 04 juli 2019 09:51

In de jaarcyclus van budgetteren en controleren zijn vier onderdelen opgenomen. Namelijk de Kadernota in het voorjaar (instructies voor de begroting), de Begroting voor het volgende jaar (in november), de 1e (juni) en 2e (oktober) bestuursrapportage als een tussenstand en uiteindelijk de programmarekening (voorjaar, terugkijkend op het voorgaande jaar). In de raad van 27 juni werd de programmarekening (of jaarrekening) van 2018 besproken.

Het is toch wel bijzonder dat we als De Ronde Venen opnieuw met een forse winst het jaar kunnen afsluiten. En daar waar veel gemeenten worstelen met het droog houden van de financiën, met name in het sociaal domein, blijkt dat bij ons gelukkig nog mee te vallen. Sommigen zullen dat goed bestuur noemen, anderen noemen dat mazzel. In onze kringen spreken we dan van een (wellicht onverdiende) gezegende gemeente.

We sluiten het jaar af met een resultaat van bijna 2,7 miljoen euro en we zien de algemene reserve oploopt naar 23 en een half miljoen. Dat is veel geld, maar dat zullen we in de komende jaren nodig hebben. De structurele lasten stijgen onder andere door de methodiek van afschrijven op investeringen, we hebben nog een aantal grote investeringen in de planning (denk aan de wegen en aan de oplossing voor het gemeentehuis) en de incidentele inkomsten drogen rond 2021 op (einde aan woningbouwprojecten en einde aan de precario). Daarnaast hebben we nog een aantal onzekerheden zoals de kosten met betrekking tot duurzaamheid en de ontwikkelingen in het sociaal domein. En een wensenlijstje wat de woningproblematiek betreft.

Het is dus goed dat we als raad gaan nadenken over een lange termijn strategie om de financiën niet alleen de komende 3 of 4 jaar, maar ook op langere termijn gezond te houden. De ChristenUnie-SGP zal daar uiteraard van harte haar steentje aan bijdragen.

Voetnoot: bij de behandeling van de kadernota is met onze steun al besloten tot een raadswerkgroep voor de lange termijnfinanciën.

Labels

« Terug

Reacties op 'Programmarekening 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.