De raad in Coronatijd

De_raad_062020.jpgwoensdag 10 juni 2020 10:29

Nadat Nederland als gevolg van Corona op slot ging, was er op 4 juni weer voor het eerst een echte raadsvergadering. Niet in de raadszaal, maar vanwege de 1,5 meter, in een tot raadszaal omgebouwde sportzaal in de Willistee. Maar wat is er in de tussentijd dan gebeurd.

Het wat nog wel een zoektocht naar de juiste weg om het politiek gebeuren weer op te starten. In de tussenliggende maanden zijn er meerdere presidium-vergaderingen (fractievoorzitters) geweest, in eerste instantie via een telefonische vergaderfunctie, later via Microsoft Teams. Het digitaal vergaderen was nog wel een zoektocht, vooral om ervoor te zorgen dat alle raadsleden en fractieassistenten aan een digitale vergadering deel kunnen nemen. Daarnaast speelde de onzekerheid over wanneer de maatregelen weer versoepeld zouden worden en hoe dan?

In maart, vlak voor de lockdown, waren er nog wel commissievergaderingen geweest. Maar een raadsvergadering op normale manier was niet meer mogelijk. Omdat over een paar voorstellen unanimiteit bestond, is er in de tussentijd wel één bijzondere raadsvergadering geweest namelijk op 23 april. We hebben toen dus alleen voorstellen behandeld waarvan alle fracties vonden dat die als besluitstukken mochten worden geagendeerd. Dat is nog best een proces, want er moet eerst een normale raadsvergadering worden uitgeschreven (21 april), die dan niet door kan gaan door ontbreken van voldoende raadsleden, waarna er een tweede vergadering (23 april) met dezelfde agenda wordt uitgeschreven. Hier hoeft feitelijk maar 1 raadslid aanwezig te zijn die dan namens de hele raad stemt. In dit geval is ervoor gekozen om een vertegenwoordiger van de coalitie (Jan Rouwenhorst van het CDA) en een vertegenwoordiger van de oppositie (Wim Stam van de ChristenUnie-SGP) aanwezig te laten zijn. De twee voorstellen die toen besloten waren, betroffen:

  • Aanpassing legesverordening, zodat we bij aanvragen voor grondwerken ruimere leges kunnen heffen. Dit naar aanleiding van het gedoe rondom de grondtransporten in Wilnis.
  • Revitalisering brandweerkazernes, met dit voorstel werd budget vrijgemaakt voor noodzakelijke renovatiewerkzaamheden aan onze kazernes.
  • Naast deze twee voorstellen werd ook nog ingestemd met twee hamerstukken (geheimhouding op een rapport inzake de instelling Dr. Bosman en de Zienswijze op de kaderbrief 2021 van de GGD)

Ondertussen stapelde zich wel de raadsvoorstellen op, dus is gekozen voor een schriftelijke behandeling van de technische vragen en vervolgens onder strenge voorwaarden een behandeling in twee commissies in mei. Van alle fracties maar 1 lid aan tafel, waardoor we de anderhalve meter konden waarborgen.

Maar uiteindelijk moeten die voorstellen ook in de raad behandeld worden. De meerderheid van de fracties wil dat toch graag fysiek doen en dus werd naar een uitwijklocatie gezocht: dat werd dus de Willistee. In een apart artikel leest u ons verslag van die vergadering

Ook de volgende raadsvergadering (op 1 en 2 juli) zal in de Willistee zijn. De commissies doen we dan op 16, 17 en 18 juni op dezelfde manier als in mei. Met uitzondering van een “veegcommissie” waarin de vaste onderwerpen Toezeggingen, Informatieuiwisseling en Gemeenschappelijke Regelingen zijn gehandeld. Die hebben we inmiddels een keer digitaal gedaan en dat werkte eigenlijk best goed.

En hoe gaat het dan met de fractie, denkt u misschien? Ook daar hebben we het digitaal vergaderen ontdekt. De eerste pogingen, via Skype, gingen nog wat moeizaam. Vooral het wel of niet horen van elkaar was wel een dingetje. Maar dat ging wel steeds beter. Inmiddels maken we ook gebruik van Teams en dat gaat best goed. We spreken elkaar vaker (zeker drie keer in de maand) maar per keer wel korter, waardoor het ook efficiënter is. Toch hopen we dat we op termijn elkaar ook weer gewoon kunnen ontmoeten, en dan ontstaat er wellicht een goede mix tussen fysiek en digitaal.

Labels

« Terug

Reacties op 'De raad in Coronatijd'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.