Regionale Energie Strategie

donderdag 30 september 2021 11:24

Naar aanleiding van het klimaatakkoord en de klimaatwet heeft het Rijk met provincies en gemeentes afgesproken om in 30 regio’s een zogenaamde Regionale Energie Strategie uit te werken. In die RES moet een bepaalde hoeveelheid energie met zon en wind worden opgewekt tot een totaal volume van 35 TWh. Na een eerste ronde over de concept RES (vorig jaar) lag nu een definitieve variant voor de U16-regio voor.

De energietransitie is razend complex. En omgeven met veel onzekerheden. De U16 heeft daar maar liefst 70 pagina’s tekst, overigens met veel herhalingen, en nog eens bijna 180 pagina’s bijlagen voor nodig om ons dat te vertellen.

Maar bij het doorlezen van die RES, bekroop ons de vraag “waar besluiten we nu precies over”. Ik heb die vraag in de commissie ook gesteld. En het antwoord is eigenlijk ontluisterend. Als je de reactie van de wethouder tot je door laat dringen, komt het erop neer dat we eigenlijk weinig concreets besluiten. Het meer een soort inspanningsverplichting is en een erkenning dat we iets aan klimaatverandering en energietransitie moeten doen.

Dan zou je verwachten dat dit ook tot uiting komt in het besluit van het raadsvoorstel, maar dat is niet het geval. We stellen de RES vast maar feitelijk zonder helder te hebben wat dat betekent.

Overigens: de ChristenUnie-SGP is van mening dat we ook als De Ronde Venen ons best moeten doen om die energietransitie tot een succes te maken. Onze opstelling bij de besluitvorming rondom de zoekgebieden toont dat ook aan. Enerzijds vanwege die klimaatproblematiek, maar ook om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. De recente marktontwikkelingen laten maar weer eens zien hoe afhankelijk het ons maakt.

Dat brengt ons bij het dilemma of we een voorstel gaan steunen wat in haar aard eigenlijk heel onduidelijk en vaag is en waarvan we de consequenties niet goed kunnen overzien. Gaan we met dit besluit onbedoeld verplichtingen aan, die ons in problemen brengt? En hoewel iedereen zegt dat de RES niet afdwingbaar is, is het nog maar de vraag of dat op termijn zo blijft. De recente geschiedenis leert dat juist op het terrein van klimaat en milieu diverse partijen de weg naar de rechter gevonden hebben. Daarom is het voor ons van groot belang om de betekenis van de RES helder te hebben.

Omdat in dit soort intergemeentelijke besluiten amendering lastig is, maar wij wel een helder signaal over de betekenis van dit besluit willen afgeven, komt de ChristenUnie-SGP met een motie met als dictum:

Spreekt uit de voorliggende RES:

  • te zien als een ambitiedocument (vergelijkbaar met het Spoorboekje 2040)
  • nadrukkelijk niet als juridisch bindend te zien
  • te zien als een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

Daarmee laten we zien dat we als De Ronde Venen onze kop niet in het zand steken, onze bijdrage willen leveren, maar gezien de vele onzekerheden en onduidelijkheden geen onbedoelde verplichtingen op ons willen nemen. En met deze motie stellen we precies vast wat de RES wel en vooral ook wat het niet is.

Overigens, het zal logisch zijn, dat wij deze motie graag in stemming gebracht zien voordat we over het raadsvoorstel zelf stemmen.

Nawoord: Helaas werd onze motie verworpen. Vervolgens is de RES wel aangenomen met 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen (fracties Ronde Venen Belang en Lijst 8 Kernen).

Dat we toch uiteindelijk voor hebben gestemd, hebben we gemotiveerd met deze stemverklaring: De fractie ChristenUnie-SGP heeft overwogen als de motie niet wordt aangenomen tegen het voorstel te stemmen. Gelet op het signaal dat daarvan uitgaat: ‘dat de fractie geen werk zou maken van de energietransitie’ en dit niet het geval is steunt de fractie het voorstel wetend dat de fractie daaraan een bepaalde betekenis geeft en hopelijk komt alles ‘op zijn pootjes’ terecht.

Labels

« Terug

Reacties op 'Regionale Energie Strategie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.