Nieuw gemeentehuis

maandag 24 april 2023 11:17

Na de instemming met de startnotitie in oktober vorig jaar en de instemming van de raad met de referendumvraag, lag dan nu het besluit voor met betrekking tot een definitieve locatie keuze. Het college stelde, mede op grond van de referendum uitslag, nieuwbouw op de zgn zwembadlocatie voor. Hieronder leest u de opvatting van de ChristenUnie-SGP.

De ChristenUnie-SGP kan instemmen met die voorstel. Al eerder hebben wij onze voorkeur voor nieuwbouw genoemd omdat dit een groot aantal voordelen biedt. Ik noem dan bijvoorbeeld een lager financieel risico, geen tussentijdse verhuizing, geen beperking van een bestaand gebouw bij het ontwerp, bouw van meer woningen op de huidige locatie.

Er is feitelijk maar één nadeel of bezwaar en dat is de voorkeur van het personeel. Al eerder hebben we aangegeven daar zwaar aan te tillen. En we begrijpen dat de voorkeur naar de huidige locatie uit gaat vanwege de voorzieningen in het centrum. Tegelijkertijd lijkt dat voor ongeveer de helft van het personeel niet problematisch te zijn. Daarnaast biedt de nieuwbouw ook het voordeel van een optimaal te ontwerpen werkomgeving. En veel mensen werken inmiddels ook al een belangrijk deel van de week thuis, waardoor de kantoorsituatie minder belangrijk is. Van het college horen we, dat men in overleg met het personeel nog wil kijken naar aanvullende maatregelen bijvoorbeeld met leenfietsen. Wellicht kan de horeca in het zwembad nog een rol spelen.

Dus in de totaal afweging, kiezen we dan toch voor de optie van de nieuwbouw.

Met betrekking tot de motie over de theaterfunctie. We missen hier echt de onderbouwing van die behoefte. Daarnaast hebben we ook nog een aantal andere maatschappelijk vastgoed locaties waar we op korte termijn iets mee moeten. Wij denken dat een dergelijke voorziening veel beter in een vernieuwde Boei of Willistee gerealiseerd zou kunnen worden. Daar zijn dorpshuizen toch veel beter voor?

Tot slot; hoewel dit raadsbesluit daar niet over gaat, toch nog een opmerking over de ontwikkeling op de huidige locatie. We horen veel zorgen van omwonenden over wat daar ontwikkeld gaat worden. En vooral de maximale bouwhoogte is iets waar men over valt. De fractie LEF heeft dat in de commissie ook al benoemd.

U komt nog met een voorstel voor het ruimtelijk kader naar de raad, zo lezen we in het voorstel. Maar we zijn wel benieuwd hoe het college hierover de omgeving gaat raadplegen. Wij vinden het van groot belang, dat u tijdig, duur ruim voor dat voorstel over het ruimtelijk kader, met de omwonenden in gesprek gaat over hun zorgen en verwachtingen.

Naschrift: De wethouder gaf op onze vraag aan dat zeker met de omwonenden gesproken gaat worden in de aanloop naar verdere voorstellen over de huidige locatie. Er ontstond nog wel een flink debat over de betrokkenheid  van de raad bij de verdere planvorming over de nieuwbouw. Voor ons was het tijdschema met de raadpleeg en beslismomenten afdoende. Vervolgens is het voorstel aangenomen met tegenstemmen van LEF en het CDA. De ChristenUnie-SGP steunt dit voorstel wel, omdat we ervan overtuigd zijn, dat doormodderen in de huidige locatie onacceptabel is. Zeker ook voor het personeel. Wel zullen we scherp letten op wat er op de huidige locatie ontwikkeld wordt en in welke mate het nieuwe gemeentehuis een passend gebouw wordt en niet een financieel bodemloze put.

Labels

« Terug

Reacties op 'Nieuw gemeentehuis'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.