Woningbouw op de Argon-locatie

argon_projectlocatie.jpgmaandag 16 oktober 2023 21:10

Het vorige college had al een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om op een deel van de sportvelden van Argon woningen te bouwen. Dat heeft geleid tot een overeenkomst waarbij drie velden in de hoek Hoofdweg/Oosterlandweg worden vrij gemaakt voor, in totaal, 114 woningen. Een mix van 30% sociale huur, 36% middenhuur / betaalbare koop en 34% vrije sector voor divers doelgroepen. In de raad van 12 oktober lag het ruimtelijk kader voor, een opmaat voor een uit te werken bestemmingsplan wijziging.

Er ligt een mooi plan voor. De ChristenUnie-SGP kan zich vinden in dit ruimtelijk kader. En fijn dat we op deze manier weer een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van voldoende woningen. Zeker omdat het merendeel in de betaalbare / sociale sector zit.

Wel hebben we in de marge van dit plan nog enkele zorgen en vragen

  1. ARGON levert een veld in en voor haar medewerking krijgt ze een kunstgrasveld en een substantiële bijdrage voor de renovatie van het clubgebouw. We hebben wel onze vragen of dit voor de gemeente nu wel zo’n goede deal is, omdat we over een aantal jaren zomaar geconfronteerd kunnen worden aan toch weer extra veldbehoefte van Argon met het oog op de diverse bouwprogramma’s. Argon neemt daar in haar inspraak alvast een voorschot. De wethouder heeft aangegeven dat er nog ruimte is om daar eventueel invulling aan te geven. Dus we geven het nu het voordeel van de twijfel.
  2. In het plan zitten collectieve tuinen opgenomen. Dat verondersteld groenonderhoud door de bewoners zelf. Wij zijn wel benieuwd hoe het college denkt dit onderhoud te borgen. Hoe zorgen we ervoor dat op termijn dit toch niet verloedert omdat te weinig bewoners zich ervoor willen of kunnen inzetten?
  3. Ten aanzien van parkeren: we hebben met aandacht de beantwoording van de vragen van het CDA gelezen. Dank voor deze duidelijkheid.
  4. In het plan zitten twee ontsluitingen, naar de Hoofdweg en naar de Oosterlandweg. Daarbij zullen er ook aanpassingen aan die wegen plaats moeten vinden. Voor ons is nog niet helemaal duidelijk hoe dat planningstechnisch gaat verlopen. Met andere woorden zijn die wegaanpassingen ook gereed zodra de wijk wordt opgeleverd, of gaan we dan nog jaren met een niet passende ontsluiting zitten?

Tot slot; het bouwprogramma. PvdA/GroenLinks heeft een amendement ingediend om meer sociale huur in te brengen. Het argument daarbij is, dat voor de hele gemeente de beoogde 30% nog niet is bereikt en we in het verleden met elkaar hebben besproken om juist waar de gemeente eigen grond heeft, op meer sociale woningbouw in te steken. Dat zijn op zich valide argumenten, maar het is de vraag of met deze aanpassing de balans in woningtypes goed is. We hebben dus nog een specifieke vraag gesteld over het bouwprogramma en de verdeling daarvan. Nog dank voor de snelle en adequate beantwoording. Het is ons opgevallen dat maar 5% (6 woningen) in de categorie middenhuur vallen. Ook daar is behoefte aan, want er zijn genoeg mensen die op grond van hun inkomen niet voor sociale woningen in aanmerking komen, maar toch geen hypotheek kunnen krijgen. Onze oproep aan PvdA/GroenLinks zou zijn om het amendement zo aan te passen bijvoorbeeld 10 woningen sociaal en 5 woningen middenhuur. Dat zal ook de exploitatie (die met het amendement mogelijk negatief wordt) een meer solide basis geven.

 

Naschrift: De wethouder gaf ons voldoende duidelijkheid over onze vragen. Beide amendementen (meer sociale huur van PvdA/GL en meer parkeermogelijkheden van CDA) werden verworpen. Het raadsvoorstel werd bijna unaniem aangenomen. Wij hebben het amendement van PvdA/GL wel gesteund in de wetenschap dat die het niet zou halen. Maar daarmee een signaal afgegeven dat eerdere afspraken om juist daar waar we eigen grond hebben als gemeente meer op sociale woningen in te zetten voor ons relevant zijn.   

Labels

« Terug

Reacties op 'Woningbouw op de Argon-locatie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.