Verordeningen

klikos.jpgmaandag 16 oktober 2023 21:12

Elk jaar worden de verordeningen, waarmee we onder andere de heffingen en belastingen regelen, vastgesteld. De afgelopen jaren gaf dat nog wel eens gedoe, zo ook vorig jaar. Het college heeft daar lering uit getrokken, door nu in september de raad over aanpassingen te informeren via een bijeenkomst en via goed uitgewerkte “was/wordt” lijsten. Dat was een aanzienlijke verbetering. Dus heeft Wim Stam in de raad van 12 oktober daar het volgende over gezegd.

Laat ik beginnen met een compliment. Het college en de organisatie hebben bijzonder hun best gedaan om de aanpassingen van de verordeningen in goede banen te leiden door een soort twee-traps aanpak. Nu een tekstronde en in december de tarieven vaststellen. Daarbij hebben ze deze tekstronde prima voorbereid met een aparte bijeenkomst en duidelijke overzichten wat de wijzigingen zijn. Uitstekend gedaan en een aangename verbetering ten opzichte van vorig jaar.

De ChristenUnie-SGP heeft geconstateerd dat de meeste wijzigingen beperkt en veelal technisch van aard zijn. Wij kunnen daar prima mee leven.

Alleen de verordening over de afvalstoffenheffing, die is ingrijpender gewijzigd ook door wijzigingen in de heffing systematiek (van heffing naar soort huishouden naar heffing op basis van containersoort – redactie).

In basis een prima verordening, alleen op twee punten zien wij ruimte voor verbetering. Daar dienen we dus twee amendementen over in, waarbij onze dank aan collega raadsleden, de wethouder en de organisatie in het meedenken over de teksten.

Allereerst de definitie van Medisch afval. Die vinden wij nogal complex en door gebruik van het woord “indicatie” ons inziens ook niet juist. Extra afval ontstaat niet door een indicatie, maar door een aandoening waar je extra hulpmiddelen voor nodig hebt. Wij stellen per amendement dus voor om die definitie aan te passen en tegelijk flink te vereenvoudigen.

Ten tweede hebben we aandachtig naar de tekst van artikel 10 gekeken. Los van het gebruik van het woord “indicatie” daar, waarbij vervolgens de term “advies” wordt gebruikt, vonden wij dat ook dit artikel ruimte voor verbetering heeft. We hebben dus maar eens bij andere gemeentes gekeken en liepen zo aan tegen een vergelijkbare tekst van Utrechtse Heuvelrug en De Bilt; twee gemeentes in onze eigen provincie.  Wij stellen per amendement dus voor om die tekst over te nemen (met in achtneming van twee kleine aanpassingen zoals vanuit de ambtelijke organisatie gevraagd).

Naschrift: Nadat ook de wethouder had aangegeven geen problemen te hebben met de amendementen, werden ze unaniem aangenomen. Dat zelfde geldt ook voor de aanpassingen in de verordeningen.

 

Labels

« Terug

Reacties op 'Verordeningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.