Rijksstraatweg 107B/(bij)135B Baambrugge

donderdag 05 oktober 2017 11:04

Met regelmaat krijgt de raad voorstellen voor een bestemmingsplanwijziging met een geschiedenis voorgelegd. In de raad van september was dat ook het geval.

Het bestemmingsplan wat voorligt heeft al een lange geschiedenis. De fractie van ChristenUnie-SGP heeft zich verdiept in het raadvoorstel en de bijlagen. Voor ons gevoel ligt er veel oud zeer en emotie achter dit plan. Er zijn veel zienswijzen ingediend en de inhoud spreekt boekdelen. Onze fractie heeft gemeend het plan te moeten beoordelen op de stukken die nu voor liggen.

De fractie van ChristenUnie-SGP draagt de agrariërs een warm hart toe. En heeft zorg omtrent de toekomst van de agrarische bedrijven. Hier hebben we te maken met een familiebedrijf die ook nog eens een opvolger heeft. Wel is het natuurlijk van belang dat de handelswijze eerlijk verloopt en naar de letter van de wet. In de commissie heeft de wethouder al aangegeven dat het aantal agrarische bedrijven afneemt. Maar dat de bedrijven die overblijven groter worden. De aantallen vee die gehouden worden is niet veel groter dan voorheen. Alleen worden ze verzorgd door minder eigenaren.

In de commissie werd al gezegd dat Baambrugge van ouds een boeren dorpje is. Ook de structuurvisie DRV2030 en bestemmingsplan buiten gebied Abcoude geven agrarische bedrijven de mogelijkheid om zich in dit gebied te ontwikkelen, zolang het maar grondgebonden bedrijven zijn en geen intensieve veehouderij. Het bedrijf van de familie Kemp voldoet aan de criteria. Er wordt geen nieuw bouwvlak gevormd, maar er worden 2 bestaande bouwvlakken samen gevoegd. De samen gevoegde bouwvlakken bedragen ca. 4500 m2, dat is zeer bescheiden ten opzichte van wat andere vergelijkbare bedrijven in dit buitengebied kunnen bebouwen. Ook mag er op het grootste deel van het bouwvlak maar tot 1.5 meter hoogte worden gebouwd. Hieraan kunnen we zien dat er goed naar belanghebbenden en omwonenden is geluisterd. Op het bouwvlak is geen woonbestemming, dus een bedrijfswoning is voor alsnog niet mogelijk. Wel heeft de Familie Kemp op deze locatie 32 Ha grasland in eigendom, wat toereikend is voor de aantallen vee die men in de stallen gaat houden.

De nieuw te bouwen stal realiseert een duurzame bedrijfsvoering. Het gras wat geoogst wordt kan voor eigen vee gebruikt worden, en de mest weer over het land verdeeld. Ook betekend het een oplossing voor het vele heen en weer vervoeren van vee en voer. Dit komt het welzijn van de dieren  en de verkeersveiligheid ten goede. De fam. Kemp runt hun onderneming op biologische wijze en legt daarmee zichzelf ook extra maatregelen op ten aanzien van milieubeheer en dieren welzijn. Ook word op verschillende manieren samen gewerkt met natuur organisaties.

De fractie van ChristenUnie-SGP is positief over dit voorstel. We hebben eigenlijk nog maar 1 vraag aan de wethouder.

In de bijlage zit een brief van de dorpsraad. De dorpsraad vraagt hierin om een beplantingsplan rond de nieuw te bouwen stal. Onze fractie heeft hierover contact gehad met de heer Kemp en deze is bereidt om zo’n plan in werking te zetten, maar is door een ambtenaar van de gemeente geadviseerd hiermee te wachten tot de vergunningsaanvraag. Onze fractie wil graag de toezegging van de wethouder om er op toe te zien dat een beplantingsplan in de vergunning verwerkt wordt. Om hiermee tegemoet te komen aan de wens van diverse omwonenden.

De fractie van ChristenUnie-SGP is blij dat er nog enthousiaste jonge agrariërs zijn om in het mooie buitengebied van de Ronde Venen een bedrijf te runnen. Wij zullen dit voorstel steunen.

Naschrift: De gevraagde toezegging werd door de wethouder gedaan.

Labels

« Terug