Aanpassing Handhavingsbeleid

donderdag 05 oktober 2017 11:05

Aan de raad werd ook een voorstel voorgelegd om op onderdelen het handhavingsbeleid aan te passen. Hoewel we daar in grote lijnen wel mee in konden stemmen, waren een paar kanttekeningen wel op zijn plaats.

Een paar opmerkingen hierover. We zijn het eens met de voorgestelde bijstellingen ten aanzien van de controles bij bouwwerken en het meer prioriteit geven van klachten en meldingen. Beiden zijn van groot belang met betrekking tot het vertrouwen van de inwoner in het openbaar bestuur.

Wel maken wij ons zorgen over een paar andere punten. Allereerst zijn wij van mening, dat er adequaat gecontroleerd moet worden (en gehandhaafd) bij het illegaal bouwen op de legakkers. Kennelijk zijn er mensen die alvast vooruit willen grijpen op een nog niet bestaand bestemmingsplan, waarmee we te zijner tijd nog meer conflictsituaties kunnen krijgen. Hier moet echt paal en perk aan gesteld worden.

Daarnaast zijn wij nog niet tevreden over de aantallen controles met het oog op de drank- en horecawet. Met name het feit dat er maar 2 controles voor evenementen zijn gepland, vinden wij veel te weinig. Juist daar wordt fors gedronken en (naar wij uit zeer betrouwbare bron weten) komt het daar voor dat ook alcohol verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar. Dat moeten we niet willen. Hier verwachten we een intensivering van het college.

Tot slot: de evaluatie geeft veel informatie over aantallen controles en bestede uren. Maar zegt weinig of niets over geconstateerde overtredingen en daarbij genomen handhavingsmaatregelen. Met andere woorden: het effect van de handhaving wordt hier niet duidelijk door. In de commissie hebben we hier met de portefeuillehouder ook over gesproken. Wij gaan ervan uit dat in een volgende rapportage ook kwantitatieve informatie is terug te vinden over resultaten van het handhavingsbeleid.

Labels

« Terug