Statenleden op bezoek

bezoek_statenleden_2017donderdag 09 november 2017 09:25

Woensdag 8 november ontving de fractie leden van de ChristenUnie en SGP statenfractie. De heren Gijs van Leeuwen, Piet van Leeuwen en Frans Hazeleger (beleidsmedewerker) van de SGP en de heer Kees de Heer (later in Vinkeveen aangevuld met mevrouw Nelly de Haan) waren bij ons te gast.

Het bezoek begon in het gemeentehuis, waar (door verhindering van de wethouder) gemeentesecretaris Lilian Schreurs en afdelingshoofd Loes Maarseveen in kort bestek aan aantal belangrijke themas's voor het college aanstipten die een relatie met de provincie hebben. (doorstroming N201, doorvaart De Heul, internet buitengebied en beperking kantorenbouw op bedrijfsterreinen).

Aansluitend sprak de fractie door met de statenleden over het openbaar  vervoer (de knelpunten oa op het bedrijventerrein Mijdrecht, situatie in Abcoude met lijn 120 en de drukte op de Padmosweg), probleem van de bodemdaling in het veenweidegebied (wegenonderhoud maar ook peilbeheer en toekomstige extra CO2-uitstoot agv te droge veengronden) en woningbouw (de lopende projecten, programma's na 2021, huisvesting starters en senioren en de betaalbaarheid).

Vervolgens bezochten we de Adelaarlocatie in Vinkeveen, waar de heer Martijn Plukkel (beleidsambtenaar ruimtelijke ordening) aan de hand van een maquete en schetsen de statenleden op deskundige wijze informeerde over het Centrumplan Vinkeveen. De verschillende aspecten zoals woningbouw, omlegging afritten N201 en de aansluiting op de Kerkvaart werden uitgebreid toegelicht en besproken. Tot slot kwam ook de problematiek rondom de legakkers en de illegale bebouwing nog aan de orde.

Kortom in goed twee uur tijd werden heel wat onderwerpen besproken en daarmee was dit een zeer geslaagd bezoek. 

Labels

« Terug