College houdt zich niet aan gemaakte afspraken over zondagsrust

maandag 29 januari 2018 16:55

Afgelopen dinsdag kwam ons ter ore dat het College van De Ronde Venen het voornemen heeft om de Lidl Supermarkt in de Adelhof in Mijdrecht toestemming te geven om voortaan ook op zondag te laden en te lossen. Wij zijn daarover benaderd door omwonenden en de nabijgelegen kerk.

De ChristenUnie-SGP heeft het college kenbaar gemaakt hier ernstig bezwaar tegen te maken. 

Bij de behandeling van de verordening winkeltijden in 2015, waarmee de zondagsopenstelling werd verruimd, is door het college nadrukkelijk aangegeven laden en lossen op zondag niet te zullen toestaan. Het staat letterlijk in het raadsvoorstel “Verordening winkeltijden” van 18 mei 2015: “Daarnaast wordt laden en lossen van winkels voorkomen. Het college neemt zo snel mogelijk een verkeersbesluit over het laden en lossen op zon- en feestdagen. Overigens heeft een meerderheid van de supermarktorganisaties aangegeven niet voornemens te zijn om op zondag te willen gaan laden en lossen.”

“Wij zijn erg teleurgesteld dat het college opnieuw besluiten neemt om de zondagsrust verder uit te hollen.” aldus Wim Stam. “Afgelopen kerst heeft het college ook al medewerking gegeven aan een verruiming van winkeltijden en nu zien we weer een oprekken van de ruimte die het college denkt te moeten nemen”

Ton van Sligtenhorst vult hierop aan “dit besluit gaat niet alleen over de Lidl, maar zal uiteraard een precedentwerking hebben, want andere supermarkten en winkeliers komen straks natuurlijke met een zelfde verzoek”

Dit besluit van het college raakt dus niet alleen de omwonenden van de Adelhof, maar omwonenden van alle winkelgebieden in onze gemeente. Het is de vraag of het college zich dat goed heeft gerealiseerd.

Wat ons daarbij ook stoort, is dat dit besluit wordt genomen, zonder hier enige ruchtbaarheid aan te geven, terwijl het college kan weten, dat de zondagsrust bij een groot deel van onze inwoners gevoelig ligt en dat dit besluit de hele gemeente raakt.

Daarom heeft de ChristenUnie-SGP vandaag het college schriftelijk van haar bezwaren op de hoogte gebracht en verzocht van dit besluit af te zien.

“Inwoners die het met ons eens zijn, en dit ook een slecht besluit vinden, kunnen dat natuurlijk ook aan het college kenbaar te maken door het inzenden van een bezwaarschrift of door in te spreken tijdens de commissie van 5 februari a.s.” is tot slot de suggestie van de heren Stam en Van Sligtenhorst.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
MEMO-CUSGP-201801-BevoorradingSupermarkt174.5 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug