Motie zwerfaval

vrijdag 26 januari 2018 08:55

Op 19 januari hebben we op onze website een bericht geplaatst over de Statiegeld-alliantie. In de raad van 25 januari hebben we daar een motie voor ingediend, samen met D66 en PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal.

Helaas lukte het niet om de rest van de raad daar nu al in mee te krijgen. Zeer tot onze verbazing volgde er een detaildiscussie over of dat nu wel zinvol was etc… Ook de AVU (Afvalverwerking Utrecht, waarin onze gemeente deelneemt) werd erbij gehaald.

Uiteindelijk werd besloten eerst en informatienota van het college af te wachten, waarin onder andere ook zal worden aangegeven hoe men daar in AVU verband over denkt, waarna we de motie dan in de raad van februari opnieuw in zullen dienen.

Wordt dus vervolgd.

Labels

« Terug