ChristenUnie-SGP De Ronde Venen organiseert een debatavond over knelpunten in de werkgelegenheid

RoelofBisschopvrijdag 23 februari 2018 16:31

Eén van de speerpunten van de ChristenUnie-SGP in de afgelopen jaren, maar ook voor de komende coalitie-periode, is de verbinding tussen ondernemingen en onderwijs. Daarom hebben we dit onderwerp gekozen voor een debatavond in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen

De economie in ons land trekt aan. Dat vergroot de werkgelegenheid, maar ook het aantal vacatures. In een aantal sectoren (onder andere de bouw, techniek, ict, zorg) is inmiddels een tekort aan kandidaten. 

Tegelijkertijd zien we dat veel mensen nog steeds langs de kant staan en geen werk kunnen vinden. We denken dan aan jongeren, statushouders, langdurig werklozen en bijstandsgerechtigden.

De ChristenUnie-SGP is van mening dat dit probleem een nieuwe aanpak vergt, waarin ondernemingen, onderwijs en overheid de handen ineen slaan.

Daarom organiseren we deze debatavond, waarvoor we in het bijzonder ondernemers en (voortgezet) onderwijs-instellingen hebben uitgenodigd, maar waar uiteraard ook alle inwoners van onze gemeente van harte welkom zijn om aan de discussie deel te nemen.

Wim Stam, de lijsttrekker voor de ChristenUnie-SGP, zal aangeven waarom onze fractie dit onderwerp een speerpunt voor de campagne heeft gemaakt en wat de fractie in de afgelopen jaren al heeft geprobeerd hieraan te doen.

Naast onze lijsttrekker Wim Stam, zal ook de landelijke politiek vertegenwoordigd zijn. Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) zal op deze avond aangeven hoe vanuit de landelijke overheid tegen dit knelpunt wordt aangekeken.

Maar we willen vooral in debat met het publiek. Wat merken onze lokale ondernemers van de krapte aan goed geschoold personeel en hoe kunnen we het gat slaan tussen enerzijds de vacatures die er zijn en anderzijds de mensen, die nu mogelijk nog niet voldoende gekwalificeerd zijn, maar wel die vacatures zouden kunnen vervullen. En wie kan daarbij welke rol spelen?

Het debat wordt geleidt door Herman Meijer, een bekende in onze gemeente, want hij heeft ook de dagleiding verzorgd bij de Dag van de Zorgvrager in de afgelopen jaren.

De debatavond wordt gehouden op vrijdag 9 maart 2018 in De Boei in Vinkeveen. De inloop is vanaf 19:30 uur, de debatavond begint om 20:00 en hopen we rond 21:30 af te sluiten.

Labels
GR2018

« Terug