Beleidsplan kleine zonnevelden

donderdag 26 november 2020 13:12

Met het oog op de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn, wordt er ook beleid ontwikkeld over de aanleg van zonnevelden en het plaatsen van windmolens. Eerder dit jaar was er al een beleidsplan voor grote velden en molens met commerciƫle doelen vastgesteld. In de raad van 26 november ging het nog over kleinere projecten gericht op eigen gebruik.

Om de duurzaamheidsambitie van deze gemeente waar te maken, moet er het nodige gebeuren. Na het beleid over grote zonnevelden en windmolens te hebben vastgesteld, volgt nu deze beleidsnota over kleinschalige zonnevelden.

Terecht is het uitgangspunt bij voorkeur zon op dak voor het eigen gebruik. Maar deze nota geeft, met name bedrijven, de ruimte om daar op de grond nog wat aan toe te voegen binnen de noodzaak van eigen gebruik. De bepalingen zijn wat ons betreft passend op twee punten na. Namelijk de maximale omvang en de verplichtingen ten aanzien van de levensduur. Ten aanzien van die maximale omvang ondersteunen we de ingediende motie van de PvdA/GroenLinks. Ten aanzien van de verplichtingen bij einde levensduur zouden wij liever niet kiezen voor een verkapte tijdelijke vergunning, maar voor de lijn van verplichting tot milieuvriendelijk opruimen van niet meer in gebruik zijnde zonnepanelen. We hebben overwogen het eerste concept van de PvdA/GL alsnog in te brengen, maar dat is een beetje pronken met andermans veren. Dus doen we liever een beroep op de indieners om het amendement aan te passen naar dat oorspronkelijke concept.

We hebben nog wel even nagedacht over de noodzaak van een tijdelijke vergunning, zoals door RVB bij monde van mevrouw vd Heerik in de commissie ingebracht. Maar eerlijk gezegd, vinden wij een tijdelijke vergunning voor 25 of 30 jaar toch wat bizar en we kunnen ons ook goed voorstellen dat een initiatiefnemer (of diens opvolger bij bedrijfsoverdracht) graag de eigen opwek continueert. Mogelijk zelfs tussentijds de panelen al vervangt voor kwalitatief betere types. En die bedrijf continuïteit zou met een tijdelijke vergunning in gevaar komen. De verplichting tot verwijdering bij opheffen van het gebruik volstaat wat ons betreft.

 

Naschrift: tijdens de behandeling werden vier amendementen ingediend en aangenomen (beperking beleid voor velden tot max 350 m2 ipv 500 m2, inperking max 50% oppervlakte voor zonnevelden gebruiken, aanscherping eigen gebruik en voorwaarde tijdelijk gebruik).

Labels

« Terug

Reacties op 'Beleidsplan kleine zonnevelden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.