Sponsoring en adoptie zitbankjes

donderdag 26 november 2020 13:13

Bij de behandeling van de begroting voor 2020 (in november 2019) hebben wij een motie ingediend over het sponseren van zitbankjes in de buitenruimte. Die motie werd aangenomen en het college kwam nu met een regeling over die mogelijkheid.

Toen wij dit idee bij motie inbrachten, zag de wereld er heel anders uit. Nog niemand had van een Corona-virus gehoord en de economie was booming. De ondernemers zaten voor een heel schappelijk OZB tarief in hun bedrijfspand en er was alle aanleiding om te denken dat voor zo’n idee wel belangstelling zou zijn.

Nu met dit voorstel komen is qua timing niet erg gelukkig. We denken dat in de huidige economische situatie en met het recente OZB rumoer in ieder geval de ondernemers niet in de rij zullen staan. Laat onverlet dat we dit voorstel wel graag aangenomen zien worden omdat wat nu niet is, in de toekomst nog best wel kan komen.

Wel zijn we van mening dat de gemeente wat te rigide is in haar keuzemogelijkheden. Maar drie type bankjes, expliciet voorgeschreven, worden toegestaan. In de commissie heeft collega van Sligtenhorst nog wat andere opties, vooral voor het buitengebied, genoemd. Daarnaast gelden er strenge regels voor de plaquette en eerlijk gezegd: daar zal het de sponsor toch ook om te doen zijn; zijn promotie. Wat ons betreft had er wat meer flexibiliteit mogen zijn.

Maar laten we hier maar mee beginnen, maar dan wel over twee jaar eens evalueren (u schrijft daar nu niets over) en bij die evaluatie ook nagaan of de keuzebeperkingen een rol spelen bij het sponsorsucces. Derhalve dus graag wel een toezegging over die evaluatie.

Labels

« Terug

Reacties op 'Sponsoring en adoptie zitbankjes'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.