Parkeervisie Abcoude

dinsdag 15 december 2020 13:14

De raad heeft in 2018 een motie aangenomen over het vaststellen van gedifferentieerde parkeernomen per kern. Op 15 december lag de eerstE parkeervisie, voor Abcoude, voor ter beoordeling door de raad. Grootste discussiepunt was zondermeer de parkeerdruk rondom het station van Abcoude. Vanuit de ChristenUnie-SGP hebben we daarover het volgende ingebracht.

De visie gaat feitelijk ervan uit dat de kern Abcoude als één gebied gezien moet worden, maar onderkent vervolgens wel dat de parkeerproblematiek aan de oostkant (stationsgebied) van een heel andere orde is dan aan de westkant (A2-zijde). En het centrum, door haar krappe straten en oude dorpskern, heeft ook zo haar eigen dynamiek. Dan is het vreemd als er een soort eenduidige visie voor verschillende problemen wordt geformuleerd.

Tijdens de commissievergadering is het vooral gegaan over de parkeerproblemen rondom het stationsgebied. De cumulatie van enerzijds een overvol P&R terrein, de verwachte parkeerdrukte bij het sporthuis en de inperking van de parkeermogelijkheden op het industrieterrein Hollandse Kade vergroten de parkeerdruk en problematiek voor de aanliggende straten. Nu is het in Corona-tijd lastig om te zien hoe dit uitpakt omdat het parkeergedrag nu heel anders is dan een jaar geleden. En niemand weet hoe het zich ontwikkeld in de toekomst. Maar wij gaan ervan uit dat de parkeerdrukte bij het station gewoon weer terugkomt. Daarbij is ook van belang dat de provincie al jaren categorisch weigert een bus-OV aansluiting op het station te realiseren. Met andere woorden: mensen buiten Abcoude hebben nauwelijks een alternatief dan de auto.

Het college laat in de visie de keuze van een oplossing open, maar in het raadsvoorstel wordt die keuze wel gemaakt: een blauwe zone als vorm van parkeerregulering. Verder geeft het college nu aan de bewoners van de aangrenzende wijk en de ondernemers van de Hollandse Kade bij de totstandkoming te zullen betrekken. Maar het is volstrekt onduidelijk wat dat betekent? De bewoners hebben een aantal wensen neergelegd, onder andere over het parkeerterreintje aan het begin van de Ereprijs en over de parkeervergunningen die nodig zijn. Betekent “betrekken” inwilligen van die wensen? Hoe verloopt het proces nu verder? Wat als de bewoners van mening zijn bij dat “betrekken” met een kluitje het riet in gestuurd te zijn?

Daarnaast vinden wij het vreemd dat het college in de parkeervisie zegt 12 parkeerplekken voor het Sporthuis te zullen realiseren op gemeentegrond maar dat dit tijdelijk is. Hoezo tijdelijk? Waarom tijdelijk? En wanneer zijn die plekken er dan? En tot wanneer dan? Ook hebben wij grote vragen of 12 plekken voldoende zijn. Het college schermt met onderzoeken, maar 12 plekken voor een zo groot sportgebouw komt op ons niet als erg plausibel over. En we hebben in het verleden wel vaker parkeerrapporten gezien waar je vraagtekens bij kunt zetten.

Kortom: wij zijn eigenlijk nog niet overtuigd, dat deze parkeervisie en de voorgestelde uitwerking nu echt de problematiek gaat oplossen.

Motie van RVB “Parkeerproblematiek station Abcoude” kunnen wij ons heel goed in vinden en zullen we dan ook steunen. Ik vraag bij deze alvast of die motie in stemming gebracht kan worden voor het raadsvoorstel om dat onze steun voor het voorstel daar mede van zal afhangen.

 

Naschrift: het voorstel werd uiteindelijk zonder aanpassing aangenomen. Alle moties en het ingediende amendement werden verworpen. Tussen de behandeling in de commissie en de raad was het voorstel al op een aantal punten aangepast en tijdens de behandeling werden ook toezeggingen gedaan over communicatie en het schrappen van de tijdelijkheid. Uiteindelijk hebben we toch voor gestemd met de volgende stemverklaring: “Hoewel de motie van RVB is verworpen, zijn de aanpassingen en toezeggingen oa in de raad van gisteren voor ons voldoende om dit voorstel te steunen.”

Labels

« Terug

Reacties op 'Parkeervisie Abcoude'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.