Verordening elektronische bekendmaking

dinsdag 15 december 2020 13:18

Door een wetswijziging moet de gemeente alle bekendmakingen (bv over vergunningsaanvragen) ook digitaal publiceren, naast de publicatie in een lokale krant. Het college stelde nu voor om die papieren publicatie dan ook gelijk maar af te schaffen. De ChristenUnie-SGP is daar zeer op tegen en wel om de volgende redenen.

In de commissie heb ik ernstige bezwaren geuit tegen dit raadsvoorstel. Niet zozeer tegen het invoeren van elektronische bekendmaking. Maar wel tegen het gelijktijdig laten vervallen van de publicaties van kennisgevingen op papier op de gemeentepagina in de lokale krant. Dit soort bekendmakingen raken de directe leefomgeving van de inwoners.

Wat voor ons daarbij van belang is, is dat nog steeds een groot deel van onze inwoners niet of minder digitaal vaardig is of geen digitale middelen met toegang tot het internet gebruikt.

Ik wijs er daarbij nog eens op dat in deze raad de afgelopen jaren meerdere keren over de inclusieve samenleving is gesproken. Dan is het toch onacceptabel dat, waar het om mogelijkheden in de digitale wereld gaat, deze gemeente feitelijk zegt dat hier de mensen het zelf maar moeten uitzoeken? Dan hoeven we het in de toekomst ook niet meer over inclusiviteit te hebben.

Het kan toch niet zo zijn, dat mensen die niet digitaal vaardig zijn, niet adequaat geïnformeerd worden zodra er iets in hun leefomgeving staat te gebeuren. Zodra iemand in de straat een vergunning aanvraagt. Of zodra er iets staat te gebeuren met een straat in de buurt. Daarom is het van groot belang dat mensen nog steeds geïnformeerd worden via de lokale krant zodra er iets speelt in hun directe leefomgeving.

We hebben ons ook verbaasd over de communicatie-aanpak; digitale instrumenten zoals instructievideo’s, websites en social media inzetten om mensen die juist niet digitaal vaardig zijn te informeren gaat uiteraard niet werken.

Nu hadden wij een amendement voorbereid om dit probleem op te lossen, maar inmiddels is er een verstrekkender amendement rondgegaan, dat een meerderheid heeft, dus wij zien af van het indienen van ons amendement.

Naschrift: het verstrekkender amendement (publicatie zoals nu continueren, waar wij hadden voorgesteld om een samenvatting van de bekendmakingen te blijven publiceren in de krant) werd aangenomen. Dus voorlopig zult u de gemeentepagina in de Groene Venen ongewijzigd zien.

Labels

« Terug

Reacties op 'Verordening elektronische bekendmaking'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.