Verordeningen belastingen en heffingen

dinsdag 15 december 2020 13:17

Jaarlijks moeten de verordeningen over de gemeentelijke belastingen en heffingen worden vastgesteld. Dit jaar waren er geen inhoudelijke wijzigingen (muv de verwerking van een aangenomen motie over de watertoeristenbelasting) maar ging het vooral over de tarieven en dan met name de toeristenbelasting.

De ChristenUnie-SGP steunt de aanpassingen in de verordeningen met uitzondering van de aanpassing van artikel 6 in de verordening watertoeristenbelasting. Die aanpassing is in concept opgenomen naar aanleiding van een motie van RVB bij de recente begrotingsraad. Die aanpassing betreft het opheffen van een aparte categorie voor boten tot 15 m2 voor zover er sprake is van seizoen verblijf.

Die motie hebben wij met stemverklaring ondersteund. Een belangrijk onderdeel van die motie is, dat het college voor het vaststellen van de verordening inzage kan geven in de gevolgen van de aanpassing. Dat blijkt het college nu niet te kunnen doen. Wij vinden het niet gepast deze ingreep nu wel door te voeren zonder de consequenties en de omvang daarvan te kunnen beoordelen.

Daarbij speelt ook mee, wat de heer Goldhorn in de commissie terecht opmerkte, dat er al een lastenverzwaring in de verordening is opgenomen door de forse stijging van het tarief (wat de ChristenUnie-SGP overigens niet heeft gesteund).

Daarom dienen wij nu een amendement om de verordening watertoeristenbelasting 2021 vast te stellen met dien verstande dat het bepaalde in artikel 6 niet wordt gewijzigd ten opzichte van de verordening 2020.

Naschrift: er werden drie amendementen ingediend, waarvan er twee werden aangenomen. Die van ons over het niet aanpassen van dat artikel 6 en een amendement om de forse verhoging van het tarief van de toeristenbelasting terug te brengen van € 1,50 naar € 1,20.

Labels

« Terug

Reacties op 'Verordeningen belastingen en heffingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.