RAADSVRAGEN: Mogelijke behoefte aan huisvesting vluchtelingen uit Oekraine

Flag_of_Ukraine.svg.pngvrijdag 25 februari 2022 22:00

Deze week zijn we allemaal opgeschrikt door de plotselinge oorlog in Oekraïne als gevolg van de inval van Rusland.

Vandaag werd duidelijk dat veel inwoners van Oekraïne hun land ontvluchten voor het oorlogsgeweld. Het is niet ondenkbaar dat in Europees verband ook aan Nederland gevraagd zal worden om een deel van deze oorlogsvluchtelingen op te vangen.

De Nederlandse rijksoverheid zal dan ongetwijfeld bij gemeentes te rade gaan of zij opvang kunnen bieden.

De ChristenUnie-SGP zou graag onderzocht zien of De Ronde Venen daarin behulpzaam kan zijn, bijvoorbeeld door opvang in leegstaande kantoorruimtes, recreatiewoningen of andere panden.

Voor het ondersteunen van deze opvang zijn dan ook vrijwilligers nodig en we denken dat ook inwoners uit onze gemeente met een Oekraïense of eventueel andere Oost-Europese achtergrond daarbij behulpzaam kunnen zijn. 

Daarom stellen wij de vraag of het college bereid is om na te gaan of onze gemeente mogelijkheden heeft om opvang voor deze oorlogsvluchtelingen te bieden door:

  • In overleg met vastgoed eigenaren die mogelijkheden te verkennen
  • In overleg met vrijwilligersorganisaties, sportclubs, kerken, etc.. na te gaan of zij bij opvang kunnen helpen
  • Na te gaan bij inwoners in onze gemeente met een Oost-Europese achtergrond of zij een ondersteunende rol kunnen spelen bij een eventuele opvang
  • Elk ander onderzoek te doen dat nodig is om te kunnen concluderen of en zo ja in welke mate onze gemeente opvang zou kunnen bieden

Vanwege de (mogelijke) urgentie vragen we het college ons zo spoedig mogelijk aan te geven of zij hiertoe bereid is, zo niet, waarom niet, en indien wel, wanneer zij denkt uitsluitsel over dit onderzoek te kunnen geven.

Labels

« Terug

Reacties op 'RAADSVRAGEN: Mogelijke behoefte aan huisvesting vluchtelingen uit Oekraine'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.