Gemeenteraad steunt voorstel ChristenUnie-SGP en D66 voor een noodfonds

vrijdag 04 november 2022 10:45

Bij de behandeling van de begroting 2023 afgelopen donderdag 3 november werd een motie behandeld voor het inrichten van een Noodfonds om inwoners in de knel te helpen. De motie werd unaniem aangenomen.

Tijdens de behandeling van de begroting in de commissie van 12 oktober heeft Wim Stam (fractievoorzitter ChristenUnie-SGP) aandacht gevraagd voor mensen die door hoge energielasten in de knel komen. Daarbij heeft hij een pleidooi gehouden voor passende maatwerkvoorzieningen wat juist prima op gemeentelijk niveau kan. Want hoewel de rijksoverheid ondersteunende maatregelen neemt, zullen er mensen zijn die in de knel komen omdat ze hun energieverbruik niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden. Je kunt dan denken aan mensen in slecht geïsoleerde huurwoningen of mensen die om medische redenen een hoog energieverbruik hebben.

“Ik vind dat we als gemeente hier solidair moeten zijn met mensen die geen kant op kunnen” zo stelde Stam in de commissie.

Daarom heeft de ChristenUnie-SGP als voorbereiding op de behandeling van de begroting een motie voorgesteld waarin het college wordt opgeroepen om deze knelpunten te onderzoeken en met een maatwerk-oplossing te komen. Daarbij heeft de ChristenUnie-SGP de uitnodiging gedaan aan andere fracties om hierin mee te denken.

D66, bij monde van Joanne Freeve (fractievoorzitter D66) heeft dit handschoen opgepakt. “Het was even zoeken naar een goede vorm, maar ik kende voorbeelden uit een aantal andere gemeentes zoals Haarlem, die wij ook zouden kunnen toepassen” aldus Freeve.

In een goede co-productie hebben Freeve en Stam een aangepaste motie opgesteld en daar steun voor gevonden bij een groot aantal andere partijen.

De motie vraagt om het instellen van een noodfonds, en om in samenspraak met maatschappelijke partners de toepassing (doelgroepen, criteria, proces) af te stemmen. Voorlopig is er een budget van € 200.000 voor dit fonds beschikbaar.

Uiteindelijk werd de motie unaniem aangenomen en ook de wethouder (Van Uden) sprak zijn volle steun uit voor dit idee.

Beide fracties zijn blij dat we hier een maatwerkoplossing mee kunnen realiseren voor die inwoners die bij alle bestaande regelingen toch buiten de boot vallen en zo in armoede en schulden terecht dreigen te komen. Daarmee laten we zien een gemeente te willen zijn die ook een echt vangnet biedt voor haar inwoners die dat nodig hebben.

Labels

« Terug

Reacties op 'Gemeenteraad steunt voorstel ChristenUnie-SGP en D66 voor een noodfonds'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.