Belastingverordeningen

dinsdag 20 december 2022 21:54

Eén keer per jaar moeten de verordeningen herzien worden. In ieder geval aangepast aan nieuwe tarieven, maar er kunnen ook wetswijzingen spelen. Of college of raad willen beleidsmatig iets wijzigen. Al een aantal jaren verloopt het vaststellen van de verordeningen rommelig. We hadden de hoop dat het dit keer, met dit nieuwe college wellicht goed zou gaan. Maar ook dit jaar was het weer een moeizaam traject.

In november kregen we het raadsvoorstel onder ogen, waarin de verschillende verordeningen werden benoemd, en bij een aantal werd aangegeven “geen beleidsmatige wijzigingen”. Nu kun je over het begrip “beleidsmatig” nog wel van mening verschillen, maar wij gaan er dan van uit dat er geen feitelijke wijzigingen in de toepassing in zitten. Daarnaast gaf het college aan dat men onderzoek had laten doen naar de watertoeristenbelasting en de toeristenbelasting. Dit onderzoek had geleidt tot een aantal inhoudelijke wijzigingen die in het voorstel werden uitgelegd.

Ook gaf het college aan, dat men een extern bureau had ingeschakeld om alle verordeningen nog eens te vergelijken met de modelverordeningen zoals de VNG die uitgeeft. Vermoedelijk op aanraden van onze gemeenschappelijke belastingdienst (GBA), die de inning voor ons verzorgd.

Dat laatste doet dan al vermoeden, dat er wellicht toch wel beleidsmatige wijzigingen in zitten.

Maar het ontbrak ons aan een goed vergelijk. In het verleden werd er een verschillenlijst meegestuurd zodat je na kon gaan wat er gewijzigd was en waarom. Die zat er niet bij en wij voelden ons niet geroepen om alle verordeningen letter voor letter te gaan vergelijken.

Dus hebben we om zo’n was/wordt lijst gevraagd.

Daaruit kwamen toch wel de nodige verschillen naar voren, die naar ons oordeel beleidsmatig zijn en dus in het raadsvoorstel vermeld hadden moeten zijn. Zoals:

  • Een nieuw artikel over kwijtschelding in de OZB verordening en de RZB verordening.
  • Extra artikelen en diverse aanpassingen over definities en maatstaf in de afvalstoffen verordening
  • Aanpassingen in vrijstellingen en definities in de rioolheffing verordening
  • Uitbreiding kennisgevingsmogelijkheden met elektronische mogelijkheden in legesverordening
  • Tarieventabel diverse toevoegingen op basis van de modelverordeningen

Misschien niet allemaal heel schokkende wijzigingen, maar voor het beeld voor de raad die het stempel van goedkeuring moeten geven, mogelijk wel van belang. Zoals bijvoorbeeld dat artikel over kwijtschelding, waarbij het de nodige moeite kostte om een goede motivatie boven tafel te krijgen. Deze aanpassing is vervolgens in de raad van 20 december, naar aanleiding van onze vragen en verzoek, de basis geweest voor een vervolgafspraak. Begin volgend jaar gaan we nog eens het hele armoede- en schuldenbeleid doorspreken. Zeker in de huidige tijd erg actueel.

Ook was onduidelijk wat nu de inbreng van de GBA in dit traject is. Onze ervaring in het verleden was, dat de GBA nogal sturend is omdat zij graag uniforme verordeningen wil. Is makkelijker uit te voeren. Maar dat tast wel de autonomie van de gemeente aan. We hebben er vervolgens drie keer om moeten vragen om op tafel te krijgen wat de aanbevelingen van de GBA waren.

In de commissie hebben we dus ook stevige woorden gezegd over de gang van zaken en dat heeft geleidt tot toezeggingen van het college om dit proces in 2023 toch anders te gaan doen. In een aparte bijeenkomst eerder in het jaar (september) de verordeningen met de raad bespreken en dan met name waar het college inhoudelijk wil wijzigen. Maar dat geeft ook ruimte voor de raad om aanpassingen voor te stellen. Bij de behandeling in december (is altijd op de valreep van het jaareinde) hoeft dan geen inhoudelijke discussie meer plaats te vinden, met alle risico’s van dien op fouten, en kunnen we ons beperken tot het invullen van de afspraken uit de begrotingsbehandeling.  

 

Labels

« Terug

Reacties op 'Belastingverordeningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.