Gemeentehuis en referendum

dinsdag 20 december 2022 21:56

In september is in de raad al gesproken over een startnotitie ten aanzien van het gemeentehuis. Het college stelt daarin twee varianten voor (Renovatie of Nieuwbouw elders) en wil dat per referendum aan de inwoners voorleggen. Wij hebben toen al aangegeven meer te zien in goede informatieve gesprekken met betrokken inwoners, dan een plat ja/nee-referendum. De ervaringen tot nog toe met referenda zijn veelal teleurstellend.

Bij de behandeling van deze startnotitie hebben we onze bezwaren tegen het referendum voluit aangegeven. Zie ook ons nieuwsbericht van 28 september https://derondevenen.christenunie.nl/k/n6031/news/view/1425520/70173/referendum.html

We hebben uiteindelijk het voorstel wel gesteund, omdat de uitwerking in de startnotitie goed is en in het raadsvoorstel nog niet expliciet een uitspraak over een te houden referendum gevraagd werd (het werd alleen in de starnotitie genoemd). Maar daarbij hebben we wel een stemverklaring afgegeven, dat wij tegen het onderdeel Referendum in de startnotitie zijn.

Vervolgens kwam in december het college met het raadsvoorstel over het te houden referendum en de daarbij te stellen vragen. Wim Stam heeft daar in de raad van 20 december het volgende over gezegd.

Dit is een lastig voorstel, want een deel kunnen we steunen (namelijk het besluit over de geheimhouding), maar een deel niet, namelijk het besluit over het referendum.

We hebben het al eerder gezegd, de weg van een referendum is geplaveid met teleurstelling. Als we de media van de afgelopen weken bekijken, zien wij een verdeeld beeld, maar vooral ook veel emotie. Het gemeentehuis moet volgens velen in het centrum blijven met veelal emotionele argumenten. Maar dat is niet persé de meest gunstige oplossing. Wij willen graag een rationele afweging maken op grond van voor- en nadelen. Zoals de kosten, de risico’s, de ruimte voor woningen in het centrum (denk aan onze senioren die daar graag willen wonen). Maar ook (we hebben het al eerder gezegd), wat vinden onze ambtenaren; zij moeten er soms dagelijks zijn. De inwoner misschien 1 keer in de vijf jaar voor zijn of haar paspoort of rijbewijs.

Daarom steunen we dit voorstel niet, maar met de kanttekening dat dit niet geldt voor het beslispunt over geheimhouding.

Ook maken we nu al een voorbehoud, dat wij bij het eindoordeel over de toekomst van het gemeentehuis het referendum voor ons niet leidend zal zijn.

Tot slot nog een paar punten van aandacht. We merken dat veel inwoners de investering erg groot vinden en zich afvragen waarom het zoveel miljoen moet kosten. Nu zien wij ook dat renovatie of nieuwbouw elkaar niet veel ontloopt, maar het lijkt ons goed als het college nog eens klip en klaar naar de inwoners communiceert waarom het huidige gemeentehuis niet meer voldoet en (bijvoorbeeld door vergelijkbare situaties) het investeringsbedrag onderbouwd.

Ook zijn wij verbaasd dat de kapitaalslasten bij nieuwbouw hoger uitkomen terwijl de netto investering daar veel lager is. Daar horen we graag nog een uitleg over.

Daarnaast missen wij in de voorstellen een goede oplossing voor het parkeren. Zeker in de nieuwbouw variant waar we extra woningen kunnen toevoegen, zien we dat onvoldoende terug. Ook senioren zullen steeds vaker en langer een eigen auto hebben en die op loopafstand willen parkeren. Daar moet bij de verdere uitwerking iets mee gedaan worden.

 

Naschrift: het voorstel is aangenomen met alleen de steun van de coalitie (RVB, VVD, D66) en het InwonersCollectief. Met betrekking tot onze vraag over de kapitaalslasten bij nieuwbouw; de verklaring is vooral technisch van aard. In die investering zit ook een voordeel uit de woningbouw, alleen die wordt niet verrekend met het project, maar vloeit direct in de algemene reserve. Dat kunnen we tzt wel omzeilen via een bestemmingsreserve (wat aansluit bij onze wens om voor grote investeringen te reserveren), dus dat komt zeker terug.

Labels

« Terug

Reacties op 'Gemeentehuis en referendum'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.