Nog geen uitzicht op de oplossing voor Driestar-buslijn

foto-bus2woensdag 11 juli 2018 09:37

Eind mei werd bekend, dat Syntus en de Provincie Utrecht een eind willen maken aan de directe busverbinding tussen De Ronde Venen en de Driestar in Gouda. Een busverbinding waar dagelijks ca 120-150 leerlingen uit onze gemeente en buurgemeenten als Stichtse Vecht, Woerden en Nieuwkoop gebruik van maken.

We hebben toen onmiddellijk actie ondernomen door in de raadsvergadering van 31 mei een motie in te dienen en een uitgebreid persbericht over deze kwestie uit te brengen. Daarnaast hebben wij contact opgenomen met CU-SGP fracties in onze buurgemeenten en met onze beider Statenfracties in de provincie.

U kunt dit allemaal teruglezen in ons artikel op de website van 2 juni jl.

Wat is er daarna gebeurd? In dit artikel geven we een korte update.

Allereerst hebben de SGP en de ChristenUnie fractie in de Statenvergadering van juni een motie ingediend om dit besluit niet te nemen. Doordat er op dat moment nog weinig steun voor die motie was, hebben beide fracties die teruggenomen en in plaats daarvan een aantal vragen gesteld aan de gedeputeerde (zie https://utrecht.sgp.nl/actueel/sgp-komt-op-voor-buslijn-scholieren-/9207)

De beantwoording van die vragen is nogal bizar. Allereerst gaat de gedeputeerde maar op één vraag in (Hoeveel geld is er nodig om deze lijn in de lucht te houden?) en laat de overige vragen onbeantwoord (zie de bijlage bij dit artikel). Daarnaast schetst de gedeputeerde dat Syntus hiervoor een investering van 1,2 miljoen euro in nieuwe bussen zou moeten doen. Dat kunnen wij niet serieus nemen.

Wij verwachten dat de ChristenUnie en SGP Statenfracties het hier niet bij laten zitten. In ieder geval komt de kwestie terug in de commissievergadering van 3 september. In de loop van september zal er dan een definitief besluit vallen in de Statenvergadering waarbij mogelijk alsnog die motie, om het besluit tot inkorting van de lijn niet te nemen, ingediend gaat worden.

Tegelijkertijd heeft ons eigen college, naar aanleiding van onze motie, per brief ook haar ongerustheid naar de Provincie uitgesproken (zie bijlage). En de wethouder voert hier ook overleg over met onze buurgemeentes.

Ook de ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) heeft zich inmiddels uitgesproken over het vervoersplan 2019 en daarin expliciet de problemen met het inkorten van de buslijn 646 en 647 benoemd. De ROCOV adviseert deze maatregel niet te nemen zolang de tariefintegratie nog niet mogelijk is.

Ondertussen is de kwestie in Stichtse Vecht ook aan de orde geweest door middel van een motie van de ChristenUnie-SGP samen met het CDA in de raadsvergadering van 10 juli. Die motie is inmiddels ook aangenomen.

Uiteraard is ook de Driestar zelf actief, onder andere door het overleg met een in het leven geroepen oudercommissie. Daarnaast wordt op dit moment onderzocht of de NS wel is voorbereid op de toestroom van deze aantallen leerlingen, bijvoorbeeld in de ochtendspits.

Tot slot hebben wij deze kwestie aangekaart bij de Tweede Kamer fracties van de ChristenUnie en de SGP. Zij gaan uiteraard niet over de concessieverlening aan Syntus of over het vervoersplan in de provincie, maar de Tweede Kamer kan wel een rol spelen rondom het probleem van de tarief-integratie. Inmiddels zijn vragen hierover aan de staatsecretaris in voorbereiding.

Kortom; er is nog veel gaande en de uitkomst is nog geen gelopen race. Tegelijkertijd zien we wel dat zowel Syntus als Gedeputeerde Staten redelijk vastberaden zijn om dit besluit door te zetten.

Wat kunt u doen? Allereerst kunt u in een (korte) brief uw zorg hierover delen met de Provincie. U kunt u brief dan sturen naar de leden van de Staten en naar de gedeputeerde. U kunt u dan richten tot de Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME), ter attentie van de voorzitters mevrouw Karin Boelhouwer (GroenLinks) dan wel de heer Jan Willem Jansen (CDA). Ook kunt u een brief sturen aan de gedeputeerde, de heer Dennis Staat. Het adres van de provincie is Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Maar u kunt ook overwegen in te spreken bij de commissievergadering van 3 september. U moet zich dan wel (minimaal een week van te voren) aanmelden bij de griffier van de Provinciale Staten. Zie verder https://www.provincie-utrecht.nl/politiek-bestuur/provinciale_staten/provinciale-staten-0/statengriffie/

Uiteraard zullen wij u na de zomervakantie weer verder informeren over deze kwestie.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Brief_aan_Provincie_Motie_buslijnen_646-647117.3 kBapplication/pdfdownload
Memo PS kosten doorrijden scholierenlijnen 646 647 naar Driestar College70.2 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug