Driestar-lijn ook onder de aandacht bij Tweede Kamer

tweede-kamer-1000x600maandag 16 juli 2018 09:09

Eind mei werd bekend dat Syntus en de Provincie Utrecht het voornemen hebben om de scholierenlijnen 646 en 647 naar de Driestar in Gouda drastisch in te korten. Een besluit met grote gevolgen voor de ca 150 kinderen en hun ouders, voor een groot deel uit onze gemeente.

Het voornemen is om de bus niet meer verder te laten rijden dan het NS-station in Woerden, waar de leerlingen dan met de trein verder moeten naar Gouda. Hoewel dat een logische stap lijkt te zijn, zijn de gevolgen groot. Enerzijds hebben die betrekking op de kosten (zullen ca 80-90% per kind stijgen).

“In euro’s betekent dat ten minste zo’n € 700 per jaar, maar als je meerdere kinderen hebt die gebruik maken van deze lijn, dan kunnen die kosten al snel oplopen tot 2 a 3 duizend euro per gezin” geeft Wim Stam (fractievoorzitter) aan.

Anderzijds hebben wij vragen bij de haalbaarheid, met name of de NS in de spits zo’n groot aantal extra passagiers kan verwerken dan wel hoe de kinderen op school komen bij uitval van de trein tussen Woerden en Gouda.

Inmiddels is de kwestie ook al besproken in de commissie Mobiliteit van de Provinciale Staten en hebben de fracties van de ChristenUnie en van de SGP vragen hierover aan de gedeputeerde gesteld. Ook in andere gemeenten krijgt dit aandacht, afgelopen dinsdag werd in Stichtse Vecht nog een motie over deze kwestie aangenomen. De ChristenUnie-SGP heeft op haar website begin deze week al een vervolgartikel geplaatst (zie https://derondevenen.christenunie.nl/) waarin de ontwikkelingen van de afgelopen weken worden geschetst.

Een deel van de oplossing ligt mogelijk bij het rijk, want de forse kostenstijging wordt veroorzaakt doordat er geen tariefintegratie is tussen NS enerzijds en het lokaal/regionaal busvervoer anderzijds.

“Daarom hebben we ons ook tot onze Tweede Kamerfracties gewend” vervolgt Stam. “We hebben hen deze kwestie voorgelegd en gevraagd of zij mogelijkheden zien om een rol te spelen om die tariefintegratie mogelijk te maken”.

Vandaag werd bekend dat de Kamerleden Van der Graaf (vervoer) en Bruins (onderwijs) hierover vragen aan de staatsecretaris voor Infrastructuur (Van Veldhoven) en de minister voor Onderwijs (Slob). Daarin vragen de Kamerleden of beide bewindslieden een (bijna) verdubbeling van kosten ook niet erg onredelijk vinden en of zij in overleg willen treden met de betrokken partijen om dat probleem op te lossen.

De ChristenUnie-SGP wacht de uitkomsten hiervan met spanning af.

Labels

« Terug