Wel of geen wind in het Gein?

windmolen.jpegdonderdag 01 oktober 2020 23:03

Naar aanleiding van de discussie over de RES is er in Abcoude en omstreken veel onrust ontstaan over het mogelijk plaatsen van grote (tot 240 meter hoog) windmolens in het Gein-gebied. De actiegroep “Spaar het Gein” roert zich en bestookte de afgelopen weken ook de raadsleden met verzoeken om dat bij de behandeling van de RES in ieder geval onmogelijk te maken.

Dat deze acties lonend zijn, bewijst het feit dat er een amendement en een motie hierover voor lagen.

Ronde Venen Belang diende, samen met de Seniorenpartij en Lijst8Kernen een amendement in met als aanvullende beslispunten: 4) Gebieden die binnenkort worden of zijn aangewezen als UNESCO erfgoed, liggend binnen de schootsvelden van de forten en / of deel uitmakend van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de directe omgeving van het Gein en het gezichtsveld vanuit het Gein uit te sluiten van het “bod” en het “bod” hierop aan te passen. 5) De bedoelde uitsluiting in te brengen in de overleggen met de U16, de RES Amsterdam / Energie strategie Noord Holland Zuid. 6) Beslispunt 4 ook te verwerken in het definitieve “bod” en hierover de raad te informeren.

CDA, VVD en D66 hadden een eigen idee en brachten dus als coalitie een motie in met de opdracht: “In De Ronde Venen het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uit te sluiten als zoekgebied voor windturbines; In het traject van aanwijzing van zoekgebieden sterk rekening te houden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de Stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied. De gemeenteraad en de inwoners intensief te blijven betrekken bij het hele traject tot en met aanwijzing van de eerste zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden.”

Wij hebben beide voorstellen niet gesteund. Daar hebben we een aantal overwegingen bij.

  1. Het is zeer de vraag of een eventuele plaatsing in UNESCO gebied is toegestaan dan wel zich verdraagt met gemeentelijk beleid, wat in de diverse overwegingen in het amendement dan wel de motie door de indieners feitelijk ook wordt aangegeven en dan is het amendement/motie overbodig.
  2. Het amendement en de motie zijn onzorgvuldig in de bepaling waar ze dan die molens niet willen. Het amendement spreekt bv over “gezichtsveld”, wat betekent dat de hele gemeente wordt uitgesloten omdat en molen in Amstelhoek ongetwijfeld in het Geingebied ook te zien zal zijn. Maar ook het begrip “Geingebied” is onduidelijk.
  3. Er is weliswaar een petitie ingediend, met naar het schijnt 4000 handtekeningen, maar onduidelijk is wat die waard is. Wie hebben die petitie dan getekend? Zijn dat allemaal inwoners van De Ronde Venen? Zijn dat allemaal unieke personen? Wij weten dat niet.
  4. Op dit moment loopt er een open traject, waarbij alle inwoners betrokken worden, om de zoekgebieden voor zon en wind te bepalen. Nu op voorhand een deel van de gemeente alvast uitsluiten, frustreert dat proces en is ook oneerlijk tegenover inwoners in andere delen van de gemeente.

Het feit dat we dit vinden, zegt overigens nog niets over onze opvatting over (on)wenselijkheid van plaatsing van windmolens in of in de nabijheid van het “Geingebied” (wat dat dan ook is). Maar wij willen ons eindoordeel pas vellen als we precies weten wat het college voor welke locatie voorstelt.

Overigens: het amendement is verworpen en de motie is aangenomen.

Labels

« Terug

Reacties op 'Wel of geen wind in het Gein?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.