Beheersplan (civieltechnische) kunstwerken: Bruggen

maandag 09 december 2019 08:54

Naast het onderhoud aan wegen, hebben we als gemeente ook te maken met het onderhoud aan bruggen. Onze voormalige wethouder Dijkstra was in 2016 al bezig met een beheerplan voor het onderhoud van de bruggen. Nu lag er dan eindelijk een voorstel op tafel.

Allereerst een toelichting. Gemeente De Ronde Venen is een waterrijke gemeente. Om deze wateren over te steken en te beheersen heeft De Ronde Venen veel bruggen, duikers en steigers. In totaal zijn er 25 beweegbare bruggen, 206 vaste bruggen en 300 duikers. Goed onderhoud en beheer aan de kunstwerken is een grote kostenpost. Het is daarom van belang de beheermaatregelen zo efficiënt en transparant mogelijk uit te voeren. Hiervoor wordt een methode gebruikt die de naam "Assetmanagement" heeft (zoals ook is toegepast bij het wegenbeheerplan). Hierbij wordt gekeken naar de huidige staat van de kunstwerken en naar de risico’s daarvan. Daarbij spelen risico’s rondom veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, kosten en imago een rol.

Uit de inventarisatie kwam naar voren dat een schrikbarend aantal kunstwerken in slechte of zeer slechte staat zijn. Van de 25 beweegbare bruggen scoren er bijvoorbeeld 16 rood op het terrein van veiligheid. Als we alle kritische bruggen in de planperiode 2020-2024 willen aanpakken, moeten we ruim 10 miljoen investeren. Het college koos ervoor om daar een deel van op te nemen in de planning tot 2024, wat alsnog ruim 7,5 miljoen gaat kosten.

De ChristenUnie-SGP is van mening, dat veiligheid boven alles gaat en heeft dus een amendement ingediend om toch alle kritische bruggen tot 2024 aan te pakken.

Onze fractievoorzitter Wim Stam heeft daar in de raad het volgende over gezegd.

De ChristenUnie-SGP is blij dat dit plan nu eindelijk op tafel ligt. Het zit goed in elkaar en geeft een goed beeld van de deplorabele status van onze bruggen. Zestien beweegbare en ca 50 vaste bruggen zijn in zo'n slechte staat, dat we hier een serieus veiligheidsrisico lopen. En daar zijn wij als gemeente, als eigenaar, verantwoordelijk en aansprakelijk voor.

Daarom vindt de ChristenUnie-SGP dat met name deze "Prio 1" bruggen (om maar eens een VVD term te gebruiken) zo spoedig mogelijk aangepakt moeten worden. Het college stelt voor om dat, in ieder geval voor de beweegbare bruggen, maar deels in de komende vier jaar uit te voeren en het restant later te bekijken. Sterker nog, feitelijk zegt het raadsvoorstel dat we eigenlijk maar 2 van de 16 beweegbare en 8 van de 50 vaste bruggen gaan aanpakken, want er wordt alleen een investeringsbesluit voor 2020 voorgelegd. De rest moeten we dan later maar bekijken.

Voor de ChristenUnie-SGP is dat onaanvaardbaar. We kunnen niet alles ineens en tegelijk, maar de meest risicovolle bruggen moeten uiterlijk in 2024 zijn aangepakt. We zijn ons terdege bewust van de financiële positie van de gemeente, met name het huidige doorzicht dat we in 2022 en 2023 geen sluitende begroting hebben. Daar zullen we dus oplossingen voor moeten vinden, waar nu ook over wordt nagedacht. Maar veiligheid kunnen we niet op z'n beloop laten omdat er geen geld  is.

Daarom dienen wij, samen met Ronde Venen Belang, daarvoor een amendement in.

Naschrift: uiteindelijke werd dit amendement verworpen, waardoor wij (net zoals RVB en Lijst8Kernen) dus tegen het voorstel zelf hebben gestemd omdat wij niet politiek verantwoordelijk willen zijn voor een (in onze ogen) onjuist besluit.

Labels

« Terug

Reacties op 'Beheersplan (civieltechnische) kunstwerken: Bruggen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.