Onderzoeken Rekenkamer inzake Jeugdhulp

zaterdag 21 december 2019 11:39

Begin dit jaar heeft de Rekenkamer onderzoeksonderwerpen gevraagd. De toegang tot de hulpverlening in het sociaal domein en de gang van zaken rondom de Jeugdhulp zijn vervolgens door de Rekenkamer opgepakt en hun rapporten werden vervolgens in de raad van 17 december besproken.

De ChristenUnie-SGP is van mening dat de rekenkamer ons twee waardevolle rapporten heeft geleverd. Uit de reactie van het college leiden we af, dat zij dat ook vind en de aanbevelingen verder zal verwerken onder andere in het jeugdbeleidsplan.

Voor de ChristenUnie-SGP zitten er een aantal belangrijke conclusies in het rapport met betrekking tot het jeugdbeleid. De focus op ouders, en daarmee dus eigenlijk gezinsbeleid, is ons uit het hart gegrepen. Al meerdere keren heeft de ChristenUnie-SGP daar de vinger bij gelegd. Juist in deze tijd waarin gezinnen onder enorme druk kunnen staan, is een goede ondersteuning van ongekend belang, zeker met het oog op de in het rapport genoemde twee grootste risicofactoren. Goed gezinsbeleid is goed jeugdbeleid. Dat was ook de kern van het concept jeugdbeleidsplan van voormalig wethouder Dijkstra, wat hij helaas niet heeft mogen afronden, waarna dit jaren stil is blijven liggen. Wij zullen het komende jeugdbeleidsplan begin volgend jaar dan ook nauwkeurig toetsen aan de uitkomsten van dit rapport.

Ook de analyse met betrekking tot de indicatoren en de naderhand verstrekte voorbeelden zijn verhelderend. Ook hier zien we met belangstelling voorstellen van het college tegemoet.

Ten aanzien van de toegang zijn de lijnen wel duidelijk uitgezet, maar is onduidelijk of de implementatie ook effectief is. De rekenkamer kan dat kennelijk ook niet beantwoorden want de evaluatie ontbreekt. Dan blijft het dus de vraag of het uitgangspunt van "1 gezin, 1 plan, 1 regisseur" en "inwoner centraal" in de praktijk ook zo uitpakt. Kortom, hier is nog het nodige huiswerk te doen en we zijn wel benieuwd hoe het college in de toekomst denkt te kunnen aantonen dat de uitgangspunten ook effectief gerealiseerd zijn?

Dus waardevolle rapporten, die we bij toekomstige discussies over jeugd en toegang regelmatig nog zullen raadplegen.

Labels

« Terug

Reacties op 'Onderzoeken Rekenkamer inzake Jeugdhulp'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.