Herijking evaluatie harmonisatie en actualisatie buitensportaccommodaties

zaterdag 21 december 2019 11:40

In 2015 is besloten tot een ander financiële opzet voor de buitensportvelden met een kostenverdeling 1/3 voor de verenigingen, 2/3 voor de gemeente. In 2017 is besloten tot een evaluatie en herijking in 2019 en is besloten de rubber infill bij de kunstgrasvelden te vervangen door een ander, maar duurder, middel (voorlopig) voor rekening van de gemeente. In de raad van december is die evaluatie besproken.

In de commissie is hier al veel over  gezegd. De ChristenUnie-SGP vindt het rapport wel een evaluatie, maar geen herijking. De ChristenUnie-SGP begrijpt het voorstel rondom de veldverlichting CSW en de voorgesteld gewijzigde aanpak. Daar kunnen we prima mee leven. De ChristenUnie-SGP snapt de overwegingen van het college rondom de TPE infill, maar nu gebeurt precies waarvoor wij twee jaar geleden al hebben gewaarschuwd. De glijdende schaal wordt zo een financiële hellingbaan. En we vragen ons af wat de gemeente gaat doen als er binnenkort weer een Zembla uitzending komt over één of ander risico rondom buitensportaccomodaties. Wij zijn van mening dat ook de sportverenigingen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en dan ten minste met de leden respectievelijk de ouders de discussie aan zouden moeten gaan of een mogelijk veiliger infill hen extra geld waard is. De analyse van de Kroon van de PvdA/GL in de commissie hadden wij ook al gemaakt. Vanuit verenigingsperpectief begrijpelijk, maar op gespannen voet met de afspraken. Hier moeten dus nadere kaders voor komen en dat is nu juist die herijking die we nu missen.  

Tot slot, en daar zit wat ons betreft de kern van het bezwaar, zijn wij niet overtuigd van de financiële presentatie. Als je een uitgave van 877000 euro begroot en je komt uit op 700000 zonder enige nadere verklaring. Waarbij het verenigingsaandeel dat structureel op 25% zat ineens toch mooi op die 33% zit en college geen doorkijk kan geven voor de jaren 2019 en later noch enige onderbouwing? Dan is dit op zijn minst voor ons ongeloofwaardig.  

We hebben het college uitgenodigd met nadere informatie en onderbouwing te komen om ons te overtuigen. Dat is er niet gekomen. Wij zullen dus tegen dit voorstel stemmen.

Ten aanzien van het amendement van de PvdA/GL: Eigenlijk van de zotte dat we dit beslispunt zouden moeten toevoegen. We hebben daar in 2017 al toe besloten en het college is gewoon in gebreke. Maar als deze verankering meer zekerheid geeft, zullen we dit wel steunen.

Labels

« Terug

Reacties op 'Herijking evaluatie harmonisatie en actualisatie buitensportaccommodaties'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.