Regionale Energietransitie

energietransitie.jpgdonderdag 04 juli 2019 09:49

Op landelijk niveau loopt de discussie over het klimaatakkoord. Voor de uitvoering hiervan is het rijk echter ook afhankelijk van de medewerking van provincies, gemeentes en waterschappen. Daarom zijn er in totaal 35 regio's gevormd waarin die samenwerking plaats moet vinden. In de raad van 27 juni werd besloten over het aansluiten bij 16 andere utrechtse gemeenten (U16) en over de startnotitie om tot een Regionale Energie Strategie (RES) te komen.

Voor de ChristenUnie-SGP heeft Wim Stam hier het volgende over ingebracht.

We besluiten vanavond over twee zaken namelijk om in te stappen in de Regionale Energie Strategie van 16 utrechtse gemeenten. We moeten sowieso een keuze maken en doen dat dus voor Utrecht. En we besluiten over een startnotitie om te komen tot een ontwerp RES.

Wat dat eerste betreft, daar staan wij van harte achter als utrechtse gemeente.

Wat het tweede betreft, steunen we dit voorstel, want we zullen in Nederland echt stappen moeten zetten en daar moet ook De Ronde Venen in bijdragen. Maar wel met een paar kanttekeningen waarbij we hopen dat de ontwerp RES daar meer duidelijkheid over gaat geven dan de startnotitie doet. Dus het verzoek aan de wethouder om dat in het vervolgtraject mee te nemen.

Allereerst de definities. Energieneutraal en Klimaatneutraal lopen door elkaar en zelfs dan verstaan we er niet hetzelfde onder. Denk aan ons eigen beleid om mobiliteit mee te nemen wat de RES kennelijk niet doet en of andere gemeenten onder bv Utrechtse Heuvelrug hetzelfde met "klimaatneutraal" bedoeld als De Ronde Venen is ook nog maar de vraag. De RES zal dus duidelijkheid moeten verschaffen.

In dat verband is het bijzonder dat de verkenning (vooronderzoek voor de startnotitie; u vind die op de website hieronder aangegeven - redactie CUSGP) aangeeft dat de energievraag binnen de U16 voor 46% (dus bijna de helft) voor rekening van het verkeer komt. Terwijl mobiliteit geen onderdeel uitmaakt van de startnotitie RES.

Verder spreekt de startnotitie voor elektriciteit vooral over zon en wind, maar gaat volstrekt voorbij aan het probleem van de "mismatch" tussen moment van opwek en moment van verbruik. Temeer daar het de verwachting is dat het verbruik van stroom alleen maar toe zal gaan nemen. De verkenning noemt terecht beide ontwikkelingen als aandachtpunt. En de laissez-fair uiting "we hopen dat het goed komt" is ons echt te dun. De RES zal hier dus ook invulling aan moeten geven.

Daarnaast vinden wij dat de RES uiteindelijk ook helderheid moet verschaffen over de consequenties onder ander rondom verdeelsleutels, taakstellingen, financiering etc... Nu wordt dat niet duidelijk. Wie de verschillende potentiekaarten uit de verkenning op zich in laat werken, ziet gelijk waar de bal ligt; vooral in het westelijk deel van het U16 gebied, dus ook De Ronde Venen. Dus ook hier moet de RES evenwicht laten zien.

Meer informatie over de RES vind u op: https://www.regionale-energiestrategie.nl/home/default.aspx

 Als u op de kaart op deze website op U10/U16 klikt, komt u op de website waar alles over de RES van de U16 terug is te vinden.

« Terug

Reacties op 'Regionale Energietransitie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

december

november

oktober

september

juli

mei

april

maart

februari

januari