Woningbouw terrein De Meijert

zaterdag 01 mei 2021 14:36

Al een aantal jaren wordt nagedacht over de toekomst van het terrein waar het afgebrande (voormalige) dorpshuis De Meijert stond. Een mooie locatie voor woningbouw. Maar mede door de geschiedenis en de eigendomsverhoudingen van de terreinen nogal complex. In de raad van april werd een eerste stapje gezet naar een nieuwe ontwikkeling.

Een deel van dit terrein (waar tennisvelden op liggen) is eigendom van de gemeente, een ander deel is eigendom van de tennisverenigingen en het terrein van de voormalige Meijert is in handen van een aanneembedrijf, die dat overgenomen heeft van de eigenaar van De Meijert. Daarnaast heeft ook de Bibliotheek nog een pand met grond.

De afgelopen jaren heeft de gemeente overlegt met de verschillende partijen en daar zijn nu eerste scenario’s uit gekomen, die in januari met de raad zijn gedeeld. Als eerste stap moet er nu een vorm van samenwerking tussen de tennisverenigingen komen die vervolgens op basis van een intentieovereenkomst gaan meewerken aan het verleggen van tennisvelden waarbij de gemeente in ruil bijdraagt aan het realiseren van een drietal zogenaamde Padelbanen.

In april legde het college dus een voorstel voor aan de raad met het verzoek akkoord te gaan met een budget van € 120.000, deels bedoeld voor die bijdrage aan de padelbanen en deels bedoeld als dekking van de kosten voor het verdere onderzoek.

De ChristenUnie-SGP ziet die woningbouw wel zitten, maar was toch kritisch over het voorstel en wel om de volgende redenen. Fractievoorzitter Stam verwoorde het zo:

We hebben een gewijzigd raadsvoorstel ontvangen, dat lijkt op zijn minst te suggereren, dat er geen geld wordt overgemaakt voordat de ledenvergaderingen van de verenigingen allebei ingestemd hebben met een fusie en meewerken aan het realiseren van dit woningbouwproject. Klopt die conclusie? Zo niet, dan overwegen wij een amendement.

Verder: wat wordt er nu precies geregeld in die intentieovereenkomst. Het raadsvoorstel is daar niet duidelijk over en we hebben vanmiddag pas een concept daarvan gezien. Het is dus lastig om op zo’n korte termijn alle aspecten van de overeenkomst goed te doorgronden.  

Nu is het concept ons vertrouwelijk beschikbaar gesteld, dus dat maakt het lastig om inhoudelijke vragen te stellen. Wellicht moeten we op dit moment nog niet tot besluitvorming komen en eerst die overeenkomst goed met elkaar doorspreken. Die gaat namelijk over meer dan alleen die drie padelbanen.

Daarnaast zien we bij meerdere projecten dat er vooraf al geld wordt uitgegeven, ten laste van de algemene reserve, waarbij later niet meer duidelijk is hoeveel van het resultaat van een zogenaamde Grondexploitatie (GREX) al “verdampt” is door die voorbereidende kosten. Daarom hebben we via een motie het volgende voorstel gedaan. Door de voorbereidende kosten van deze projecten apart te administreren tot een GREX is afgesloten, kun je zien wat het feitelijke netto resultaat is.

Helaas ging de rest van de raad niet mee in deze redenering. Men wil die transparantie wel, maar zag de noodzaak van een motie niet in. Een aantal fracties stelde voor om dit in de auditcommissie te bespreken. Dat zullen we dus gaan doen. We hebben de motie ingetrokken.

« Terug

Reacties op 'Woningbouw terrein De Meijert'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari