Windmolens langs de gemeentegrens?

dinsdag 30 november 2021 09:36

Al bij de discussie rondom de zoekgebieden voor zon en wind (afgelopen zomer) kwamen ook de plannen van Ouderkerk en Amsterdam op tafel voor het plaatsen van windmolens pal langs de gemeentegrens. Dat zou bizar zijn, nu wij ervoor hebben gekozen om het Geingebied te vrijwaarden van windmolens. Ronde Venen Belang vond dat, met het oog op de rechte discussies in de buurgemeentes, er nu een hard standpunt van De Ronde Venen ingenomen moest worden. Wij hebben dat voorstel niet gesteund.

Hoewel we beleid steunen om geen windmolens in het Geingebied te plaatsen, zijn we niet a priori tegen windmolens wat defacto deze motie dus wel is.

Nadat de eerste versie van de motie

Aan de colleges en gemeenteraden van zowel Amsterdam als Ouder-Amstel schriftelijk kenbaar te maken dat gemeente De Ronde Venen tegenstander is van het plaatsen van windturbines aan haar gemeentegrenzen en geen middelen uitsluit om plaatsing van windturbines aldaar te voorkomen.”

was aangepast naar

Aan de colleges en gemeenteraden van zowel Amsterdam, Ouder-Amstel, en Woerden schriftelijk kenbaar te maken dat: • Gemeente De Ronde Venen windturbines om moverende redenen heeft uitgesloten als optie in haar zoekgebieden in het kader van de energietransitie; • Gemeente De Ronde Venen om dezelfde redenen tegenstander is van het plaatsen van windturbines door buurgemeenten aan gemeentegrenzen van De Ronde Venen; • Gemeente De Ronde Venen, indien nodig of gewenst, open staat voor een constructieve samenwerking om de belangen van onze inwoners te kunnen behartigen en hierbij alle mogelijke middelen aanwendt; • Gemeente De Ronde Venen graag schriftelijk een reactie wenst te ontvangen.”

hebben we uiteindelijk besloten om ook deze motie niet te steunen. Inmiddels had het college al een brief naar de buurgemeenten gestuurd met het standpunt van de raad en daarmee was dit een overbodige motie geworden. Maar meer nog, omdat de ChristenUnie-SGP niet perse tegen windmolens is, zou het steunen van deze motie een vreemd signaal zijn. We verwijzen voor het gemak nog even naar ons artikel van afgelopen zomer over het probleem wat ontstaat als we alleen voor zon kiezen. Het zou anders zijn indien de motie bv een uitspraak doet over een afstandscriterium.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari