Woningen in De Hoef

dinsdag 30 november 2021 09:32

Bij de gemeente is het verzoek ingediend om medewerking voor de bouw van 8 woningen in De Hoef, achter Oostzijde 67. Op zich uiteraard uitstekend in de huidige tijd van woningnood, maar het venijn zit in een klein weggetje wat naar dat terrein toeloopt en straks de ontsluitingsweg moet worden. Omwonenden zijn daar mordicus tegen. In de raad van november lag een voorstel voor een zogenaamd Ontwikkelkader (opmaat voor aanpassing van een bestemmingsplan) op tafel.

Zoals met bijna alle voorstellen op het gebied van ruimtelijke ordening, zien we hier ook weer het belangconflict opduiken waar wij als raad een antwoord op moeten geven. De belangen enerzijds van een ontwikkelaar die (in dit geval) woningen wil bouwen, woningzoekenden die, zeker in de huidige tijd, zitten te springen om betaalbare woonruimte en omwonenden die overlast vrezen.

Wij zijn zelf op locatie wezen kijken. Kijkend naar dit plan concluderen we dat de woningen op een perceel gebouwd worden waar dat goed past. De provincie stimuleert ons ook juist om binnen de rode contour te bouwen.

Het belangrijkste bezwaar betreft de ontsluitingsweg en de daarbij gevreesde overlast, waar met name de bewoners van de vier woningen 74A t/m 74D over hebben ingesproken.

Alles afwegend zullen we dit voorstel steunen. Het belang van extra nieuwe woningen telt zwaar voor ons. De kaders zijn wat ons betreft goed geformuleerd. Wel zijn er door de insprekers een aantal detailpunten genoemd, die wel relevant zijn voor het bestemmingsplan, graag een toezegging van de wethouder dat het college die punten meeneemt in de verdere uitwerking.

Wel zullen we het toekomstige ontwerpbestemmingsplan vooral ook toetsen op de mate waarin tegemoet is gekomen aan het inperken van de overlast voor de omwonenden. Daarbij vragen we speciale aandacht voor de geluidsoverlast; we vragen ons bijvoorbeeld af of een klinkerweg (zoals nu genoemd) daarbij de beste oplossing is en verwachten dat hier nog nader naar gekeken wordt.

En hoewel dat geen ruimtelijke ordening aspect is, hechten we ook veel waarde aan het behoud van de betaalbaarheid van de woningen. We kennen de ontwikkelingen, waarbij woningen relatief goedkoop in de markt worden gezet voor starters maar binnen 1 of 2 jaar met flinke winst worden doorverkocht. Dat moeten we hier niet willen en we hopen dat de wethouder met de initiatiefnemer hier een oplossing voor weet te vinden.

Noot: voorstel is unaniem aangenomen. Dossier wordt vervolgd in het nieuwe jaar als de uitwerking in een bestemmingsplan aanpassing wordt voorgelegd.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

maart

februari